Balvu Novada muzejs

Priecīgas Lieldienas!

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 28 Marts 2024

Priecīgas Lieldienas!

Darba laiks Lieldienās

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 26 Marts 2024

Darba laika izmaiņas Lieldienās

Sveicam Lielajā Jubilejā!

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 22 Marts 2024

Sveicam Zelmu Šulci 100 gadu Jubilejā!

Marts tuvākā un tālākā pagātnē

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 29 Februāris 2024

Balvu pilsētas un Balvu novada nozīmīgi vēsturiskie notikumi, kam šogad [2024] marta mēnesī ir "apaļas" vai "pusapaļas" jubilejas

MARTS

1869.gada 2.marts Pirms 155 gadiem Balvu pagastā dzimis Reinholds Matīss. Uzņēmējs. Kārsavas pagasta Līču mājās piederēja firma "R.Matīsa dzirnavas, koku zāģētava un vilnas apstrādāšana", atklāta 1927.gada 25.oktobrī. Darbības nozares - miltu malšana, koku zāģēšana, dēļu ēvelēšana, vilnas apstrādāšana un krāsošana. Attīstot savu uzņēmumu, 1932.gadā tika iegādāts motors, kurš sāka ražot Kārsavai elektrību. 1938.gadā iekārta modernizēta. Miris 1941. gada 1. septembrī Kārsavas pagastā.
Atsauces: “Tiesu sludinājumi.” Valdības Vēstnesis. 1934. 12.novembris.“Spožāka gaisma Kārsavai.” Daugavas Vēstnesis. 1938. 26.oktobris.“Uzņēmības paraugs.” Rēzeknes Ziņas. 1942. 18.novembris.
 2019.gada 7.marts
Pirms 5 gadiem Balvu vides objekts “Gaiss” atzinīgi novērtēts konkursā “Latvijas būvniecības gada balva 2018” (nominācijā “Publiskā ārtelpa” gan neieguva galveno balvu, bet bija starp objektiem, kurus ar atzinību izcēla žūrija). Arhitekta Didža Jaunzema veidotais vides objekts atrodas Balvu pilsētas parkā un tika atklāts 2017. gada 5. augustā.
„Gaiss” ir viens no pieciem dabas vides objektiem, kas tapis Ziemeļlatgales pašvaldību kopprojekta „Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī!” ietvaros. Baltinavas novadā atrodas vides objekts „Zeme”. Rugāju novadā – vides instalācija „Loba doba”, kurā attēlota visu četru dabas stihiju simbioze, Viļakā – „Ūdens”, Kārsavas novadā dabas parkā “Numernes valnis” – „Uguns”.
Vides objekts "Gaiss"
 
1919.gada 12.marts Pirms 105 gadiem tagadējā Rugāju pagasta „Lāptavā” dzimusi audēja Paulīna Pošiva (Kaļva), audusi segas, galdautus, palagus, dvieļus. Pati vērpusi linu dzijas, krāsojusi un veidojusi krāsu, toņus, rakstu salikumus. Piešķirts Tautas Daiļamata meistares goda nosaukums (1961). Piedalījusies izstādēs Latviešu biedības namā (1960, 1961), Tautas Daiļamata meistaru 25 gadu jubilejas izstādē Rīgā (1986), "Ziemeļlatgales deķi" Balvu novada muzejā un kultūrvēsturiskā mantojuma izstādē Kubulu novadā (2017), "Dzimtas rakstu raksti" (2017) un "100 gadi Latvijai" Rugāju novada muzejā (2018). Darbi apskatāmi 2018.gada izdotajā grāmatā "Latvijas segas Latvijas tūkstošgadei". Mirusi 1990.gada 6.janvārī, apglabāta Rugāju pagasta Bolupes kapos.
2009.gada 20.marts Pirms 15 gadiem starpnovadu zinātniski pētnieciskā konference „Latvieša pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos” Balvos
1919.gada 22.marts Pirms 105 gadiem Domopoles (Bērzpils) pagastā dzimusi Anna Tihovska (Eisaka). Kopā ar dzīvesbiedru filoloģijas profesoru Heronīmu Tihovski (1907-1991) nodibināja grāmatu apgādu "Astra", kurš izdeva Z.Mauriņas darbus, apceres par Latgales darbiniekiem, Jāzepu Rancānu u.c. Mirusi 1991. gada 17. jūlijā Toronto.
Atsauces: “Mūžībā aizgājušie.” Kanādas Latviešu Katoļu Apvienības Apkārtraksts. 1991. 15. augusts.
1924.gada 22.marts Pirms 100 gadiem Baltinavā dzimusi, Balvu pilsētas vadītāja (1957-1961) Zelma Šulce. Strādājusi Balvu rajona patērētāju biedrības valdē. No 1979.gadā pensijā, bet joprojām turpināja strādāt, darbojusies rokdarbnieču pulciņā "Mežģis", piedalījās „Mežģa” izstādēs. Izdota Zelmas Šulces atmiņu grāmata „Dzīves raibumi” (2008), "Vecmāmiņas Zelmas anekdošu krājums" (2016)
(Muzeja ekspozīcijā “Nemateriālais kultūras mantojums Ziemeļlatgalē” apskatāms viņas darināts gobelēns "Balvu pilsētas ģerbonis")
1949.gada 25.marts Pirms 75 gadiem no Viļakas apriņķa uz Sibīriju izsūtīti vairāk kā 1600 iedzīvotāji...
1904.gada 30.marts Pirms 120 gadiem Vecsalacas pagastā (Salacgrīvas novads, Salacas pagasts) dzimis pašvaldību darbinieks Artūrs Anuška. Darbveža palīgs Valkas apriņķa Vijciema pagastā (1927.-1934). Ieguva Iekšlietu ministrijas darbveža cenzu, sāka strādāt par darbvedi Pasienas pagastā (1936). 1939.gadā paaugstināja amatā un iecēla par darbvedi Balvos. Ģimenei piešķirts dienesta dzīvoklis pagastmājā Kalna ielā. Miris 1940.gada 11.martā, apbedīts Raiņa kapos. (muzejā dēla Māra Grinšteina nodotie materiāli)
2009.gada marts Pirms 15 gadiem Balvu Tautas teātra izrāde R.Blaumanis "Pazudušais dēls" (rež.Vaira Resne) nominēta Latvijas amatieru teātru iestudējumu parādei "Gada izrāde 2008"

Informāciju savākusi un apkopojusi Balvu Novada muzeja vēsturniece Ruta Akmentiņa

Atmiņas par Sibīriju

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 07 Marts 2024

Atmiņas par Sibīriju w600

Materiālus pētīt var arī ŠEIT

Kārlim Ozoliņam - 120

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 16 Februāris 2024

1904.gada 18.februārī dzimis Kārlis Ozoliņš, nozīmīga personība ne tikai ar spēju pārsniegt cilvēka simtgades slieksni, bet arī ar saviem darbiem. Neliels ieskats viņa devumā esošajām un nākamajām paaudzēm apskatāms klātpievienotajā materiālā , kuru sagatavojusi Ruta Akmentiņa un Dace Teilāne.

Kārlim Ozoliņam - 120

Informācija ir PDF formātā, apmēram 2,23 MB apjomā. Uzklikšķiniet uz attēla!

Balviem tuvojas pilsētas tiesību piešķiršanas 96 gadadiena!!!

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 06 Februāris 2024

Tuvojas pilsētas tiesību piešķiršanas Balviem 96 gadadiena, tādēļ piedāvājam mazliet paceļot laikā, ieskatoties šādās fotomontāžās, kas ir tikai neliela daļiņa no "Balvi vakar un šodien" (izmantotas dažādu autoru fotogrāfijas).
Balvu Novada muzejā joprojām var aplūkot ekspozīciju par Balvu pilsētu, vēl vairāk uzzinot vai atgādinot sev par pilsētas pagātni.

Balvi vakar un šodien

Aicinām apskatīt arī citas muzeja ekspozīcijas,
arī aktuālās izstādes -
Normunda Beržinska rotu un saktu privātkolekcijas izstādi "Latvijas dārgumi" un
Latvijas Nacionālā arhīva izstādi "Ar barikāžu gaišumu sirdīs".