Balvu Novada muzejs

Par muzeju

Kategorija: Par muzeju
Sestdiena, 25 Aprīlis 2015

Muzejs atrodas Balvu muižas apbūves kompleksa teritorijā – bijusī muižas klēts ēka

Pagrabstāvā darbojas kafejnīca

Pie muzeja pieejama bezmaksas autostāvvieta

Muzeja apmeklējums iespējams arī apmeklētājiem ratiņkrēslā

Apmeklētājiem ar kustību traucējumiem muzeja 2.stāvā iespējams nokļūt ar liftu.

Balvu Novada muzejs  dibināts 1989. gada 1. janvārī.

Muzeja misija

Ar Ziemeļlatgales vēstures un kultūras bagātību apzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu, īpaši akcentējot nemateriālo kultūras mantojumu:

 • celt vietējās sabiedrības pašapziņu un rosināt iedzīvotājus dot ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā;
 • veicināt reģionālās savdabības un Latvijas kultūras daudzveidības saglabāšanu;
 • radīt apmeklētājos interesi par Ziemeļlatgali kā īpašu kultūrtelpu.

Muzeja krājums

Muzeja krājumā ir vairāk nekā 25 000 vienības.

Krājums sākts veidot ar muzeja dibināšanu 1989. gadā. Sākumā vākts un apkopots viss iespējamais, lai tas saglabātos un neietu zudumā.

2000. gadā izstrādāti galvenie komplektēšanas virzieni.

Kopumā muzeja krājums, atbilstoši muzeja misijai, raksturo Balvu novada vēsturi, iedzīvotājus, kultūru no senākajiem laikiem līdz mūsu dienām.

Krājuma misija

Nacionālo kultūrvēsturisko vērtību pēctecības nodrošināšanai saglabāt ar Balvu novadu saistīto materiālo un nemateriālo mantojumu.

Krājuma uzdevumi:

 • veidot muzeja krājumu kā daudzpusīgu bāzi Balvu novada kultūrvēstures izpētes uz izstāžu darba nodrošināšanai,
 • nodrošināt tā saglabāšanu, pieejamību un iekļaušanu Nacionālajā muzeju krājumā.

Muzeja krājumā ir šādas kolekcijas:

 • fotonegatīvi
 • dokumenti
 • raksti
 • iespiedraksti
 • fotogrāfijas (fotokopijas)
 • numismātika (arī bonistika, faleristika, filatēlija, medaļas)
 • darba rīki
 • sadzīves priekšmeti
 • etnogrāfija
 • tekstīlijas
 • māksla
 • keramika
 • arheoloģija
 • audio
 • video ieraksti

Lielākie dāvinājumi:

 • V. Andrejeva fotokolekcija
 • P.Džigura grafika
 • Pastora skices, zīmējumi, dzeja
 • A. Bozoviča materiāli par motokrosa vēsturi
 • A. Matīsa fotogrāfijas
 • J. Riuča filatēlijas kolekcija
 • P. Gleizdāna draudzīgo šaržu cikls "Balvu rajona inteliģenti"
 • R. Cibules materiāli un dažādu autoru gleznas
 • V. Slavinskas dāvinātā E. Andersona un laikabiedru mākslas kolekcija
 • Z. Berķa materiāli par nacionālajiem partizāniem
 • A. Bogdanovas etnogrāfiskie materiāli un darbarīki
 • K. Ozoliņa vēstures izpētes materiāli, foto
 • V. Orlova pašdarinātie mūzikas instrumenti
 • I. Kolina, L. Vizuļa materiāli par atmodas laiku u.c.
 • Skaidrīte Šnepere – 242 priekšmeti (ģimenes dokumenti, fotogrāfijas, piemiņas lietas un apbalvojumus).
 • Rita Pennere – J. Ūdra un R. Upenieka gleznas.
 • Aina Ozoliņa - izpildīja tēva Kārļa Ozoliņa novēlējumu un nodeva muzejam mēbeles, sadzīves priekšmetus, fotogrāfijas, diapozitīvus un fotoaparatūru.
 • Kārlis Cunskis – J. Ūdra gleznas.
 • Andrejs Bužs – fotogrāfijas un vecas pastkartes.
 • Īrisa Elvīra Matīsa – 152 priekšmeti, kuri piederējuši ģenerālim Valdim Matīsam.
 • Vilberts Lāpāns – muzikālie instrumenti.
 • Svetlana Pavlovska – salmu dekors un cepures.
 • Juris Boldāns – muitnieka formas tērps, rokas saite ar nozīmi un mandāts.
 • Anatolijs Zelčs – glezna.
 • Dzintars Dvinskis – 77 fotogrāfijas un dokumenti.
 • Herta Anita Zeltiņa – austa sega un sedziņa.
 • Ludmila Ansone – 25 priekšmeti (fotogrāfijas, dokumenti, tekstilijas un sadzīves priekšmeti).
 • Edīte un Nikolajs Gorkini – gleznas.
 • Janīna Vīksna – 102 priekšmeti (sadzīves priekšmeti, dokumenti, fotogrāfijas un numismātika).
 • Vita Matīsa – vitrāža, ko veidojis viņas tēvs – mūsu novadnieks – Rūdolfs Matīss.