Balvu Novada muzejs

Iespēja vērot Lampas festivāla diskusiju tiešraides

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 12 Augusts 2021

Apmeklējot jāuzrāda vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai Covid-19 negatīvs tests.

Pirms 80 gadiem...

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 05 Augusts 2021

Foto: Pieminekļa plāksne ebreju piemiņas vietā Kubulu pagasta "Celmenē" 2021.gadā

EBREJU TAUTAS GENOCĪDA UPURUS PIEMINOT...

ANO Starptautiskā holokausta upuru piemiņas diena ir 27.janvāris,  Latvijā Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas dienu atzīmē 4.jūlijā. Balvu pusē šie traģiskie notikumi risinājās augusta sākumā.

Pēc Valsts statistiskās pārvaldes veiktās ceturtās tautas skaitīšanas datiem Latvijā 1935.gadā Balvos dzīvoja 379 ebreji, tas ir 18,72% no iedzīvotāju skaita. Balvu ebreji galvenokārt bija tirgotāji, nelielu veikaliņu īpašnieki. Ebreji aktīvi iesaistījās arī sabiedriskajā un politiskajā dzīvē, ņēma dalību Neatkarības karā. Ebrejiem bija savs lūgšanu nams - sinagoga, darbojās Balvu ebreju pamatskola. Gan sinagoga, gan skola Otrā pasaules kara laikā tika nodedzinātas.

Pēc nacistiskā karaspēka ienākšanas Balvos visus pilsētas ebrejus izvietoja kvartālā, kur atradās sinagoga.Balvu ebreju nošaušana sākās 1941.gada 8.augustā, tā bija piektdiena, un turpinājās nākamajā dienā.

Balvu Dzimtsarakstu nodaļas arhīvā Miršanas aktu ierakstu grāmatās ieraksti par ebreju masveidīgu nogalināšanu veikti 1941.gada 9.oktobrī, ierakstā nāves cēlonis minēts - miris. 1941.gada 9.augustā (ieraksts grāmatā) nogalināti 297 ebreji, 115 vīrieši un 182 sievietes, tai skaitā 112 bērni līdz 18 gadu vecumam, 3 nogalinātajiem bija mazāk par gadu, vecākajai sievietei 90 gadu. Dažiem nogalinātajiem nav uzrādīts gadu skaits. Domājams, ka visi nogalinātie reģistros nav uzskaitīti... Kopā ar Balvu ebrejiem tika nošauti arī 20 ebreji no Vīksnas pagasta. Viļakas apkārtnē vien nogalināti vairāk kā 500 cilvēki.

Pēc kara nošauto Balvu ebreju radinieki, kas atgriezās no evakuācijas un frontes, slepkavības vietā uzstādīja pieminekli ar uzrakstu krievu valodā: “Mūžīga piemiņa mirušajiem Balvu ebreju iedzīvotājiem, vācu okupantu nošautajiem 1941.g. 9.augustā”.

Balvu novadā Otrā Pasaules kara laikā nošauto ebreju piemiņas vietas ir Kubulu pagasta „Celmenē”; Rugāju pagasta Smilšukalnā; Ebreju holokausta piemiņas vieta pie Viļakas;  Baltinavas pagastā - pie Svātūnes ezera.

Atceroties traģisko notikumu 80.gadadienu 11.augustā aicinām apmeklēt visas piemiņas vietas un atceres pasākumu, kas notiks Viļakā.

Atmiņu fragmenti par to dienu notikumiem

 

Sofijai Graudumniecei - 90

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 16 Jūlijs 2021

Sofijas Graudumnieces godināšana Balvu pilsētas 80gades svētku laikā 2008.gada 28.jūnijā. Autore Dace Teilāne.

Foto: Sofijas Graudumnieces godināšana Balvu pilsētas 80gades svētku laikā 2008.gada 28.jūnijā. Autore Dace Teilāne.

Pirms 90 gadiem dzimusi ārste, Balvu pilsētas Goda pilsone Sofija Graudumniece (17.07.1931 - 10.04.2016)

Kādā no intervijām “Balvu Ziņām” S.Graudumniece teikusi: “Esmu Latgales meitene. Bērnībā man bija kontakts ar mediķiem, tāpēc vēlējos kļūt par ārsti. Mans sapnis piepildījās. 1956.gadā beidzu medicīnas institūtu un sāku strādāt Vecpiebalgas slimnīcā. Tur sastapu Pēteri Graudumnieku un tur iesākās ģimenes kopīgais - nu jau vairāk kā 50 gadu garais dzīves ceļš... Tiku strādājusi Ērgļos, Gulbenē, Bauskā, bet kopš 1968.gada 31. augusta esmu Balvos...”.

Balvu slimnīcā nostrādāti vairāk kā 40 gadi, par galvenā ārsta vietnieci ārstnieciskajos jautājumos, par ārsti terapeiti un funkcionālās diagnostikas ārsti. Visus darba gadus ārste devusi lielu ieguldījumu darbā ar jaunajiem speciālistiem, dalījusies savās zināšanas ar kolēģiem.

Aktīvi iesaistījās arī sabiedriskajā dzīvē dziedāja koros, piedalījās Dziesmu svētkos Rīgā.

Par nesavtīgo darbu un lielo ieguldījumu Balvu rajona iedzīvotāju veselības aprūpē 2008.gadā Sofijai Graudumniecei piešķīra Balvu pilsētas apbalvojumu "Goda pilsonis".    

 

Ruta Akmentiņa, vecākā speciāliste vēsturniece.

 

Informācijas sagatavošanā izmantoti Balvu Novada muzeja krājuma materiāli.

Baltica

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 09 Jūlijs 2021

Folkloras festivāls "Baltica" notiek kopš 1987.gada pēc kārtas Lietuvā, Latvijā, Igaunijā. Balvi festivāla viesus pirmo reizi uzņēma pirms 30 gadiem - 1991.gada jūlijā.

 

Līgo 2021!!!

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 17 Jūnijs 2021

Ieskaties!

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 15 Jūnijs 2021

Dziesma Abrenei

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 14 Jūnijs 2021

Noslēguma koncerts “Ticības dziesma” Balvu estrādē, dejo apvienotie deju kolektīvi. Fotogrāfs Jānis Šapals. No Balvu Novada muzeja krājuma.  

1996.gada jūnijā izskanēja „Dziesma Abrenei” - veltījums pirms 50 gadiem zaudētajiem Latvijas pagastiem un pirms 60 gadiem Balvos notikušajiem I.Jaunlatgales dziesmu svētkiem.

Balvu rajonā 14. un 15. jūnijā notika pasākums "Dziesma Abrenei". Pasākumu organizēja kultūras darbinieki kopā ar Abreniešu apvienību. 

Lasīt tālāk...

GAIDĪSIM IZSTĀDĒ “Mana Ziemeļlatgale”!

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 10 Jūnijs 2021

 

Jau no decembra beigām izstāde gaida savu skatītāju.

9.jūnijā Balvu Novada muzejs atkal vēris durvis individuālajiem un vienas mājsaimniecības apmeklētājiem. Joprojām apmeklējot muzeju jālieto maskas un jāievēro distance, bet gaidām gan apmeklētājus ar “zaļajiem sertifikātiem” gan bez tiem!

8.jūnijā – Balvu Novada muzeja Krājuma komisija kopā ar pieaicinātajiem ekspertiem - mākslinieku, Mākslas savienības biedru, ilggadēju Latvijas Mākslas akadēmijas profesoru, Latgales reģiona LMA filiāles vadītāju – Osvaldu Zvejsalnieku; Latgales kultūrvēstures muzeja Mākslas nodaļas vadītāju, RTA lektori Inesi Dunduri un Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietnieci Anitu Petrovu izvērtēja iesniegtos darbus, lai lemtu par to atbilstību izstādes mērķim un Balvu Novada muzeja misijai un iepirkšanas iespējām muzeja krājuma papildināšanai.

Jolantas un Valda Dundenieku keramikas kolekcija, kura netiek pārdota, un Ineses Brants apgleznoto porcelāna šķīvju memoriālā slavas siena “Ak, Latvija, kur tavi dēli...”, kuras iegādei muzeja ekspozīcijas papildināšanai finansējumu piešķīris Valsts Kultūrkapitāla fonds – izstādē piedalījās ārpus konkursa un netika iekļauti vērtējumā.

Par konkursa laureātiem, katram piešķirot 300,- Eur darba iepirkšanai krājuma papildināšanai atzīti  -
Olga Reče "Rudens. Upe Rēzeknē",
Astra Tjunīte “Atgriešanās”,
Elita Eglīte “Keramika”,
Zintis Purens “Tinot”,
Olga Reče “Rīts Balvos”.

Atzinību “Par mūža ieguldījumu mākslas popularizēšanā Balvu novadā” izteikt Pēterim Džiguram un piešķirt darba “Latviešu tautas Dainu teicēja” iepirkšanai – 100,- Eur.

Muzeja krājuma papildināšanai papildus ieteiktie darbi (saskaņojot ar autoru ) – E.Maderniece “Pēc pirts”, E.Teilāne “Pacelties pāri”, A.Tjunīte “Lūk”, A.Kaļiņins “Mātes portrets”, L.Ločmele porcelāna sienas dekoru komplekts “Līgo!”, L. Bērziņš “Balvi pirms 100 gadiem”, M.Castrova”...”, N. Teilāne “Vectēva rokas”, K.Diesnere “Darba rokas – roku darbs”, , I.Skuča “Ziemassvētku putenis” un "Ziemassvētku vakars”.

Vērtējot darbus tika ņemta vēra gan darba mākslinieciskā vērtība , gan mākslinieka “radošais sākums”, gan darba atbilstība muzeja misijai un iespējamība saglabāt (vai nav bojāts, sagriezies, vai ekoloģiskiem materiāliem būs atbilstoši apstākļi saglabāšanai ...) Atbilstoši nolikumam - iepirkšanai izvirzītā darba autors var atteikties no darba iepirkšanas Muzeja krājumā par labu  nākošajam žūrijas izvirzītajam izstādes darbam.

Paldies Māksliniekiem par domas lidojumu, žūrijai un ekspertiem par ieguldīto darbu un ZIEDOTĀJIEM – par iespēju iegādāties un saglabāt mākslas darbus nākamajām paaudzēm!

Balvu Novada muzeja vadītāja Iveta Supe.

 

GAIDĪSIM IZSTĀDĒ!