Balvu Novada muzejs

Tikšanās pārcelta

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 12 Decembris 2018

TURPINĀM VEIDOT VĒSTURI!

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 06 Decembris 2018

No 5.oktobra Balvu Novada muzejs aicināja Balvu novada iestādes, uzņēmumus, kolektīvus un biedrības veidot fotoalbumu “Mēs Latvijas simtgadē’’, ko saglabāsim kā liecību nākamajām paaudzēm!

Kopumā akcijas laikā apkopota informācija un fotogrāfijas par divdesmit diviem darba kolektīviem.

PALDIES: Balvu pirmsskolas izglītības iestādei „Pīlādzītis”; Balvu novada pašvaldības aģentūrai „SAN- TEX”; Valsts probācijas dienesta Balvu teritoriālai struktūrvienībai; Biedrībai “Radošās idejas’’; Briežuciema pagasta tautas namam; Pašvaldības policijai; Pašvaldības policijas struktūrvienībai – Atskurbtuvei; Bērzkalnes pagasta pārvaldei; Briežuciema pagasta pārvaldei; AS “Citadele bankas’’ Balvu filiālei; Balvu Mūzikas skolai; Balvu Centrālai bibliotēkai; Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādei; Bērzpils pagasta pārvaldei; Kubulu pagasta pārvaldei; Kubulu kultūras namam; Tilžas vidusskolas vispārējās pirmskolas izglītības grupai; Balvu Sporta skolai; Vīksnas pagasta pārvaldei; SIA “Senda Dz’’;Valsts Policijas Latgales reģiona pārvaldes Balvu iecirknim; Balvu pirmsskolas izglītības  iestādei „Sienāzītis”! Īpašs paldies Ziemeļlatgales laikrakstam “Vaduguns’’ par informatīvo atbalsu!

Muzeja darbinieki joprojām gaida fotogrāfijas un informāciju par Balvu novada iestādēm un uzņēmumiem, jo tikai kopīgiem spēkiem Mēs varam veidot vēsturi!

Izstādes muzejā

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 28 Novembris 2018

 

Latvijai 100

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 16 Novembris 2018

Muzejā viesojas eksperte no Eiropas Komisijas

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 16 Novembris 2018

15.novembrī Balvu Novada muzejā viesojās Eiropas Komisijas uz rezultātiem vērstās misijas eksperte Ginka Kapitanova un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Attīstības instrumentu departamenta Latvijas – Krievijas programmas nodaļasVecākā eksperte Ilze Skrebele-Stikāne, lai iepazītu Pārrobežu sadarbības programmas EST-LAT-RUS ietvaros 2013.- 2014.gadā īstenotajā projektā “Saglabāt, lai nepazaudētu” izveidoto Ziemeļlatgales nemateriālā kultūras mantojuma ekspozīciju.  Eksperte veica projekta gaitā sasniegto rezultātu un to ilgtspējas izvērtēšanu kā arī izrādīja interesi par to, vai Programmas piedāvātie atbalsta virzieni un pasākumi atbilst finansējuma saņēmēju vajadzībām un prasībām, vai projektu iesniedzējiem ir pietiekama kapacitāte projektu izstrādei un ieviešanai. Tāpat eksperte pārrunāja jautājumus par pieredzi sadarbības partneru meklēšanā, par izaicinājumiem projekta ieviešanā, kā arī sasniegtajiem rezultātiem.

Sveicam Valsts svētkos

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 09 Novembris 2018

1993.gada 11.novembris Balvos

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 09 Novembris 2018

“Balvi. 1993.gada 11.novembris. Pulkstenis rāda 15.00. Necerēti precīzi sākās tēlnieka Andreja Jansona atjaunotā Latgales partizānu pulka kritušo cīnītāju pieminekļa atklāšanas ceremonija.” Tā pirms 25 gadiem rakstīja laikraksts “Vaduguns”. 

Pieminekļa atliešanu bronzā veica Igaunijā, Ars Monumental darbnīcās Tallinā, pamatni cēla Balvu rajona komunālās celtniecības uzņēmums direktora Jāņa Ziedoņa vadībā bet galvenie nopelni - akmeņkalim Pēterim Kravalim. Celiņa plāksnes deva Pētera Auziņa individuālais uzņēmums. Ar materiāliem, transportu palīdzēja Jura Boldāna vadītā Latgales muita, Ilmāra Petrovska uzņēmums, Aigara Dortāna zemnieku saimniecība “Saulīte”, L.Eglīša uzņēmums “Auto”, A.Jermacāna uzņēmums “Enerģija”, rajona brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, SIA “Remonts”, Balvu Lauktehnika un daudzi citi.
“...šoreiz 1993.gada 11. novembrī, Lāčplēša dienā, “Staņislavs” ir atgriezies Balvos, lai sargātu balveniešus, tā vēstīja laikraksts “Austrālijas Latvietis” (14.01.1994)

1988.gada 7.novembra manifestācija

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 09 Novembris 2018

Pirms 30 gadiem 1988.gada 7.novembrī Balvu pilsētas parkā notika manifestācija ”Par demokrātiju un atklāsmi”, 13.novembrī LTF Balvu rajona nodaļas dibināšanas konference, bet 18.novembrī virs Balvu rajona kultūras nama pacelts sarkanbaltsarkanais karogu. Balvu Novada muzejā glabājās fotogrāfijas un citi materiāli, kas stāsta par to dienu notikumiem.


Fragments no Imanta Koliņa atmiņu pieraksta par 1988.gada 18.novembri: “Nāk prātā kā 18.novembra rītā satikos ar sēklu inspekcijas LTF grupas vadītāju Zigfrīdu Berķi. Pabraukāsim pa pilsētu-apmēram tā viņš sacīja. Šķita tāds noslēpumains, laikam kādu pārsteigumu man gribēja sniegt. Braucām pa Ezera ielu, pie Balvu 1.vidusskolas viņš spēkratu piebremzēja: paskaties tur uz augšu-tā man teica. Virs skolas plīvoja sarkanbaltsarkanais. Droši vien Zigfrīds jau zināja, kā karogs tur nokļuvis. Es sapratu, ka naktī bija rīkojušies vidusskolēni. Labsirdīgi apskaudu viņus: velnēni tādi, aizsteigušies mums priekšā...”