Balvu Novada muzejs

Muzeju nakts 2013

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 23 maijs 2013

Šā gada 18.maijā Balvu Novada muzejā norisinājās Starptautiskās muzeju dienas un Eiropas muzeju nakts pasākumi. Šogad muzeju nakts tēma bija – „Zaļā krāsa - MEŽS”. Rīts sākās ar Balvu mākslas skolas organizēto III Starptautisko vizuālās mākslas konkursa „Dabas pasaule”-„Putnu pasaule” dalībnieku apbalvošanas pasākumu. Konkursam darbi bija iesūtīti gan no visas Latvijas, gan arī no tālām zemēm - Ķīnas, Baltkrievijas, Rumānijas, Ukrainas, Serbijas, Krievijas – pavisam no 16 dažādām valstīm. Bērnu darbi muzejā būs skatāmi līdz 18.jūnijam. Visas dienas garumā no muzeja kāpnītēm apmeklētājus uzrunāja dažādu iestāžu veidotie mākslas objekti – spaiņi, kuri tapa akcijas „Spainis mākslas” ietvaros.

Pēcpusdienā muzeja pagrabiņā interesenti tikās ar jauniešiem un viņu stāstu varoņiem. Skolēni Irēnas Šaicānes vadībā bija apkopojuši 21 balvenieša dzīvesstāstus. Starp viesiem bija daudz sabiedrībā labi pazīstamu cilvēku, kuru mūžs, dažam pat 50 un 60 darba gadu garumā, cieši savijies ar Balvu pilsētas likteni ( piemēram – ārste, ilggadēja slimnīcas vadītāja Daina Parisa, izglītības nodaļas vadītāja Lilija Baune, krājbankas vadītāja Gaida Jurka, bērnudārza vadītāja Marija Kacēna, bibliotēkas vadītāja Rūta Baranova un daudzi citi). Projektu „Jaunieši pieraksta atmiņu stāstus” īsteno biedrība Balvu novada attīstībai „Savi” ar Latvijas Kultūras ministrijas atbalstu. Savukārt, jau vakarpusē muzejā sāka rosīties mazie „Terpsihoras” dejotāji un mednieki uz „Medību trofeju izstādes” un Nikolaja Gorkina fotoizstādes ”Mani spārnotie draugi” atklāšanu , kas ne tikai atbilst muzeju nakts tēmai, bet arī 90.gadadienai, kopš Balvos izveidojusies mednieku biedrība. Vēlāk interesentiem bija iespēja uzzināt Balvu ievērojamāko ozolu stāstus un doties orientēšanās sacensībās apmeklēt šos kokus un ar tiem saistītās vietas . Jau tuvojoties muzeju nakts noslēgumam, Lāča dārzā visi tika aicināti uz zaļo akmeņu mirdzēšanu, kur bija iespēja baudīt mazo „Terpsihoras” un lielo „Leo” dejotāju priekšnesumus, kā arī klausīties Kubulu vokālā ansambļa dziedājumu. Ikvienam bija iespēja izmēģināt savu roku vilka zobu izgatavošanā, ko vadīja Anita Tiltiņa un muzeja pagrabā noskatīties videoīsfilmu par Balvu novadu. Kopumā muzeju apmeklēja 1175 viesi. Muzeju nakts pasākumā aktīvi piedalījās Balvu Luterāņu draudzes baznīca, Ērika Kanaviņa „Seno amatau darbnīca”, Balvu Valsts ģimnāzijas muzejs, Balvu Sporta centrs. Paldies visiem par atbalstu un piedalīšanos! 10 12 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 13