Balvu Novada muzejs

"Sibīrijas bērni" tiekas muzejā

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 04 Aprīlis 2013

25.martā pēc piemiņas pasākumiem Balvos un Stacijā, Balvu Novada muzejā uz tikšanos aicināja Sibīrijas ceļus izgājušie novada ļaudis. Īpašu sveicinu – pētnieciskā darba prezentāciju par savu dzimtu - bija sagatavojusi Tilžas vidusskolas skolniece Tatjana Krima ( darba vadītāja – Aina Rakstiņa). Aizkustināja jaunietes interesantais stāstījums par Krimu dzimtas smago likteni, tomēr noslēgumā meitene secināja, ka ir bijis arī kaut kas labs – Sibīrijā satikās un iepazinās viņas vecvecāki, un pateicoties tam pasaulē ir arī viņa... Skaudri izskanēja Rīgas Valsts tehnikuma audzēknes Kristas Bleideres ( pedagogs Gunta Blauma) izpildītā Imanta Ziedoņa Epifānija, kurā runāts par šodienas situāciju Latvijā un tiem, kas spiesti atstāt Dzimteni šodien. Noslēgumā kā lūgšana latviešiem atgriezties mājās izskanēja Astras Ločmeles un Edgara Kamendera dziedātā dziesma. Pasākuma dalībnieki iepazina Latvijas Okupācijas muzeja ceļojošo izstādi „Latvija no okupācijas līdz brīvībai”, dalījās atmiņās. Īpašs paldies Annai Cibulei no Bērzkalnes, kuras atnestās fotogrāfijas papildinās muzeja krājumu.IMG_8602 1(1) 2(1) 5 10 11 12 15 16 18 IMG_8550