Balvu Novada muzejs

Jānim Cibuļskim - 110

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 14 Oktobris 2021

1911. gada 19. oktobrī Nautrēnu pagasta Dekteru ciemā dzimis izglītības darbinieks, literāts, grāmatizdevējs Jānis Cibuļskis(Jōņs Cybuļskis). Jāņa Cibuļska māte Franciska bija Latgales dziesminieka, drukas aizlieguma laika darbinieka Andrīva Jūrdža mazmeita. 

Ģimnāzijas gados J.Cibuļskis sāka darboties latgaliešu periodiskajos izdevumos. Pirmā publikācija - dzejolis "Darbinīkam" publicēts ar pseidonīmu J. Sylmalīts žurnālā "Zīdūnis" 1932.gadā (7.–8. nr.).

Pēc Aglonas ģimnāzijas beigšanas (1933) strādāja par ticības mācības skolotāju Ziemeļlatgales skolās, no 1933.gada līdz 1940.gadam Viļakā, veica latgaliešu grāmatu izplatīšanu lauku sētās.

J.Cibuļskis uzsāka izdevēja darbību strādādams kopā ar vēlāk pazīstamo grāmatu izdevēju Vladislavu Loci. Kopā ar Franci Kokoreviču Viļakā atvēra grāmatu veikalu "Centība" (1939.)

J.Cibuļskis izsūtījuma laikā Volgas Donas kanāla zonā 1954.gada 18.jūlijā
J.Cibuļskis izsūtījuma laikā Volgas Donas kanāla zonā 1954.gada 18.jūlijā

Pēc Latvijas okupācijas 1940.gadā Jānis Cibuļskis Viļaku atstāja, īsu brīdi strādāja Tilžas pagasta Ruskulovas skolā (1940–1941). 1949.gadā arestēts, izsūtījuma laikā nosūtīts Volgas - Donas kanāla celtniecībā. 1955.gadā atbrīvots un atgriezies Latvijā.

No Fotomateriālu un Rokrakstu krājuma
No Fotomateriālu un Rokrakstu krājuma

J.Cibuļskis vācis un apstrādājis latgaliešu folkloru, publicējis A. Jūrdža un P. Miglinīka arhīva materiālus, sarakstītījis zinātniskas un kultūrvēsturiskas monogrāfijas, sastādījis latgaliešu valodas skaidrojošo vārdnīcu ap 40000 vārdu. Sakārtojis Aglonas Dievmātei veltītu dzejoļu krājumu albumu “Monstra te esse matrem” (“Rādi, ka esi māte”), kas 1980. gadā uzdāvināts pāvestam Jānim Pāvilam II.

No Fotomateriālu un Rokrakstu krājuma
No Fotomateriālu un Rokrakstu krājuma
 

Ar Jāņa Cibuļska ierosmi un vistiešāko līdzdalību tapuši pieminekļi Latgales kultūras darbiniekiem.

1995. gadā apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru.

Pēc Kultūras ministrijas Atzinības rakstu saņemšanas 1995.gada 5.decembrī, Rīgā. No kreisās J.Cibuļskis, B.Buls
Pēc Kultūras ministrijas Atzinības rakstu saņemšanas 1995.gada 5.decembrī, Rīgā. No kreisās J.Cibuļskis, B.Buls

Balvu Novada muzejam J.Cibuļskis dāvināja vairākus rokrakstā tapušus darbus saistītus ar kultūrvēsturi, dzeju, aprakstu par albuma “Monstra te esse matrem” tapšanas vēsturi. Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu nodaļā glabājās J.Cibuļska rokrakstā rakstītie darbi.

1996.gadā Viļakā, vietā kur atradās Jāņa Cibuļska vadītā izdevniecība, atklāts piemineklis latgaļu grāmatniecības pamatlicējiem. Piemineklī iekalti vārdi - "Latgaļu grāmatniecības pamatlicējiem Viļakā Vincentam Leiko un Joņam Cibuļskam".

Miris 1997.gada 3.janvārī un apbedīts Ulbrokas kapos.

 

Informāciju sagatavoja Balvu novada muzeja vecākā speciāliste vēsturniece Ruta Akmentiņa. Izmantoti Balvu Novada muzeja krājuma un periodika.lv materiāli