Balvu Novada muzejs Muzeju nakts - Balvu Novada muzejs
Balvu Novada muzejs

Muzeju nakts

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 24 Maijs 2018

19.maijā norisinājās Eiropas Muzeju nakts. Muzeju nakts atklāšanas laikā skatītājus ar savām dejām priecēja deju studija "Terpsihora''. Apskatot akcijas "Mans Lācītis vēsturei'' izstādi, varēja kavēties atmiņās par bērnību, mikrofonā nodziedāt mīļāko bērnības dziesmiņu, kuras pavadījumu uz ģitāras palīdzēja radīt Astra Ločmele Ambarova. Balvu Novada Dzimtsarakstu nodaļas arhīviste Inese Zaikovska pastāstīja par dzimtas koku veidošanu. Doties ekskursijā pa naksnīgo Balvu pilsētu varēja kopā ar Dzintaru Putniņu, bet parādīt savas mākslinieciskās dotības - darbojoties biedrības "Radošās idejas'' radošajā darbnīcā "Ziemeļlatgales krāsu raksti''. Muzeja izstāžu zālē tika piedāvāta iespēja baudīt prāvesta - koktēlnieka Antona Rimoviča kokgriezumu izstādi "Antons Rimovičs. Dievam un Cilvēkam." īpaša apgaismojumā. Muzeju nakts ietvaros bija iespēja arī apmeklēt Balvu Valsts ģimnāzijas muzeju, Ērika Kanaviņa Seno amatu darbnīcu un izbaudīt braucienu pa Balvu ezeru ar plostu "Vilnītis'', sekot līdzi muzeja ēkas fasādes izmaiņām pateicoties Māra Lāpāna izveidotajam gaismas šovam.
Kopumā Balvu Novada muzeju apmeklēja 746 apmeklētāji no dažādiem Latvijas novadiem. Paldies par sadarbību un atbalstu deju studijai "Terpsihora'', Inesei Zaikovskai, Dzintaram Putniņam, Mārim Lāpānam, Balvu Mākslas skolai, biedrībai "Radošās idejas'', Ērikam Kanaviņam, Balvu Valsts ģimnāzijas muzejam, Kristīnei Ingai Lipskai, Ričardam Ambarovam un visiem, kas uzticējuši mums savus "Lācīšus''! Muzeja pagrabiņā joprojām skatāma izstāde “Mans lācītis vēsturei”.