Balvu Novada muzejs Muzeja darbinieki Rīgā - Balvu Novada muzejs
Balvu Novada muzejs

Muzeja darbinieki Rīgā

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 16 Maijs 2018

14.maijā Balvu Novada muzeja darbinieki devās uz Rīgu - Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, lai kopā ar kolēģiem apskatītu un novērtētu paveikto izstādes “LATVIJAS GADSIMTS” tapšanā, kā ari apmeklētu rekonstruēto Latvijas Nacionālo mākslas muzeju.

Izstāde “Latvijas gadsimts”ir Latvijas muzeju kopīgs veltījums valsts simtgadei, kurā vienkopus apskatāmas izcilas muzejos saglabātas vēstures liecības no Kurzemes, Latgales, Sēlijas, Vidzemes, Zemgales un Rīgas. Tās atspoguļo Latvijas vēsturi simts gadu garumā. Izstādes vadmotīvs ir jautājums “Kas ir Latvija?”. Tas aicina domāt par Latvijas vārda nozīmi un spēku cauri laikiem.
Izstāde veidota 10 tematiskās sadaļās hronoloģiskā secībā. Jau ievaddaļā “Zeme. Tauta. Nācija”, kurā runāts par Latvijas valsts tapšanas priekšnoteikumiem, redzam arī Gustava Manteifeļa foto, kura pēdējā dzīves un darbošanās vieta bija Bonifacovas muiža Bērzpils pagastā. Esam lepni, ka ekspozīciju kuplina eksponāti arī no Balvu Novada muzeja un Balvu Valsts ģimnāzijas muzeja. Esam lepni, ka mūsu novadnieku devums ir bijis pamanāms un nozīmīgs mūsu Latvijas simtgades stāstā. Piemēram - izstādē skatāma fotogrāfija, kurā attēloti Goda vārti, ar kādiem balvēnieši 1934.gadā gaidīja ciemos valsts prezidentu K.Ulmani; Abrenes apriņķa II Dziesmu svētku mēģinājuma foto Balvu estrādē 1943.gadā, kad pilsētā saimniekoja fašistiskās Vācijas armija un tas atspoguļojas skatuves noformējuma simbolikā; ir foto par pieminekļa Latgales partizānu pulka kritušo karavīru piemiņai atklāšanas un atjaunošanas pasākumiem, atmodas laika norisēm; čemodāns no BVĢ muzeja, kas piederējis Balvu ģimnāzijas absolventam, ārstam Jēkabam Ķerģim- Karikam Austrālijā un pēc 52 gadu prombūtnes atgriezies dzimtenē.
Latvijas vēstures līkloči atklājas caur dzīvesstāstiem – dažādu tautību, dažādu profesiju un likteņa pavērsienu skartu cilvēku stāstiem. Starp tiem arī viens no Balvu pilsētas “galvām”- Kārlis Lācis; skolotājs, aktīvs orientēšanās sporta treneris, vēstures pētnieks un Balvu Goda pilsonis Arvīds Šnepers.
Izstādē ietvertais saturs ir ļoti plašs un dziļš, tādēļ, plānojot apmeklējumu, iesakām to darīt vairākos “piegājienos”- katrā no tiem iepazīstot kādu citu tēmu un izmantojot gida stāstījumu.