Darba laiki svētkos!

svetkos_mazaa

Tēma Jaunumi

Eseju konkursa noslēgums muzejā!

1

„Lietas un vietas, kam jādzīvo cauri laikam…”
Laikā, kad gatavojāmies Latvijas dzimšanas dienai, 14 Ziemeļlatgales jaunieši no Balvu, Rugāju un Viļakas novadiem iesaistījās biedrības „SAVI” organizētajā eseju konkursā, lai paustu savu viedokli par vērtībām, kuras saglabājamas nākamajām paaudzēm. 27.novembrī jaunie autori tikās noslēguma pasākumā Balvu Novada muzejā.
„Laipni lūgti domu lidojumā uz brīnumzemi Latviju!” – tā raksta viena no eseju konkursa uzvarētājām Gita Daukste. Un ceļojums varēja sākties. Emocionālu sveicienu „Lielajiem rakstītājiem” bija atnesuši bērnudārza „Sienāzītis” vecākās grupas audzēkņi – dzejas rindas par dzimto zemi aizkustināja gan lielos, gan mazos.
„Kas ir Latvieši Eiropas Savienībā? Tauta ar savu neatkārtojamo identitāti, bagātīgo valodas krājumu, savdabīgo kultūru …” , raksta Klinta Circene . Brīvības piemineklis, Latvijas himna, tautasdziesmas, Dziesmu un deju svētki, Baltijas jūra un daudzas citas – katram latvietim svarīgas lietas bija nonākušas konkursantu redzeslokā. Žūrijas komisijas priekšsēdētāja Vita Romanovska atzinīgi novērtēja arī jauniešu prasmi ielūkoties savā tuvākajā apkārtnē un novērtēt tādas pamatvērtības kā mājas, ģimene, skolotāja loma cilvēka dzīvē, senču tradīcijas un lietas, kas mums apkārt. „Par vērtību mēs saucam nevis to, kas nāk no lietām pašām, bet to, ko tajās ieliekam, un tieši tas veido tās kopējo būtību”, domā Karīna Duļbinska, Amanda Saleniece ir pārliecināta – ”mēs nekad nedrīkstam aizmirst savus senčus, vecmāmiņas, vectētiņus un vēl senākus radus.” Savukārt Kintija Pušpure atzīst, ka Balvos ir daudz vēsturisku vietu, bet „trīs svarīgākās, par kurām būtu jāzina visiem Balvu iedzīvotājiem, ir: ebreju senkapi, piemineklis Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem un Balvu muiža”. Interesanti un dažādi ir jauniešu darbi, un katrā – kāds domu grauds.
Par dalību konkursā jaunie autori saņēma piemiņas balvas, pateicības un diplomus. 3. vietu konkursā ieguva Kintija Pušpure, 2.vietu – Amanda Saleniece, bet 1.vietas tika piešķirtas diviem dalībniekiem – Gitai Daukstei un Dagnijai Kokorevičai. Dagnija nopelnīja arī laikraksta „Vaduguns” simpātiju balvu, bet Balvu Novada muzeja savu specbalva tika pasniegta Mārtiņam Pušpuram.
Noslēgumā gribas novēlēt, lai katram būtu tāda vieta, kuru iedomājot gribētos teikt kā Dagnijai: „Manas „Līčumājas”… Cik tomēr labi, ka man esat jūs!”
Balvu Novada muzeja vadītāja Iveta Supe
Konkurss norisinājies projekta „Ziemeļlatgales NVO darbības aktivizēšana”ietvaros, kas tiek īstenots ar Īslandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros, un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību.

IMG_8198

IMG_8199

IMG_8201

IMG_8211

IMG_8220

IMG_8218

Tēma Jaunumi

Izstādes novembrī.

afisa

Tēma Jaunumi

Izstādes Balvu Novada muzejā oktobrī!

Metālkalēja Jāņa Keiseļa darbu izstāde

Metālkalēja Jāņa Keiseļa darbu izstāde


Daces Teilānes foto izstāde „Atspulgi”.

Daces Teilānes foto izstāde „Atspulgi”.


Izstāde, kas bija veltīta mūsu novadniekam - ģenerālim Valdim Matīsam. Tajā skatāmas fotogrāfijas, dokumenti, ģenerāļa svētku un ikdienas formas tērpi ar visiem aksesuāriem, apbalvojumi, ko muzejam glabāšanā nodeva V.Matīsa kundze Elvīra Matīsa.

Izstāde, kas bija veltīta mūsu novadniekam – ģenerālim Valdim Matīsam. Tajā skatāmas fotogrāfijas, dokumenti, ģenerāļa svētku un ikdienas formas tērpi ar visiem aksesuāriem, apbalvojumi, ko muzejam glabāšanā nodeva V.Matīsa kundze Elvīra Matīsa.

Tēma Jaunumi

Latgales Televīzijas sižets par ekspozīciju un Eiropas sadarbības dienu!

http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/01.10.2014-balvu-novada-muzeja-durvis-ver-ziemeljlatgales-kulturas-mantojum.id36173/

Tēma Jaunumi

Būsiet laipni gaidīti 30.septembrī!

afisa

Tēma Jaunumi

Starptautiskā pasākuma “Pelēko akmeņu stāstu dienas” programma!

Igaunijas – Latvijas – Krievijas

Pārrobežu sadarbības programma

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments 2007-2013

 

Granta līgums: ESTLATRUS/2.2./ELRII-308/2012/32

 PROJEKTS Nr. ELRII-308

 „Saglabāt, lai nepazaudētu – kultūrvēsturiskā mantojuma aizsargāšana”

 Starptautiskais noslēguma pasākums “Pelēko akmeņu stāstu dienas”

 2014. gada 22.-23. augusts

Balvos, Latvijā

 Programma

Piektdiena 22.08.2014
 13:00-14:00  Dalībnieku ierašanāsIekārtošanās viesnīcā “Balvi”Tautas iela 14, Balvi, Balvu novads
 14:00-15:00  pusdienas Balvu muižāBrīvības iela 47, Balvi,Balvu novads 
 15:00-17:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16:30

Projekta noslēguma konference “Pelēko akmeņu stāstu dienas”Balvu Kultūras un atpūtas centrs, Brīvības iela 61, Balvi-         Apvienotā Tehniskā Sekretariāta vadītājas Undas Ozoliņas uzruna-         Balvu novada Domes priekšsēdētāja Andra Kazinovska uzruna

–         Igaunijas Republikas Sangastes pagasta pašvaldības Administrācijas vadītāja Kaido Tamberga uzruna

–         Krievijas Federācijas Pleskavas apgabala Dedoviču rajona Administrācijas vadītāja Igora Gumeņuka uzruna

–         Projekta Uzraudzības komitejas priekšsēdētājas Ināras Ņikuļinas ziņojums

–         Projekta nemateriālā kultūras mantojuma ekspertes, Balvu Centrālās bibliotēkas direktores Rutas Cibules ziņojums

–         Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas un Latvijas Mākslas akadēmijas docētājas, mākslas zinātnieces Helēnas Demakovas uzruna

–         Latvijas Amatniecības kameras prezidentes Diānas Karašas ziņojums

–         Projekta meistardarbnīcu Ziemeļlatgalē rezultāti – Projekta koordinatore, Balvu Novada muzeja vadītāja Iveta Supe

–         IKT un jaunrades pielietojums Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm – Jānis Mitrēvics Ddstudio radošais direktors

–         Projekta „Saglābt, lai nepazaudētu” gaita un rezultāti – Projekta vadītāja Sanita Putniņa

–         Projekta Uzraudzības komitejas pārstāvja no Krievijas Federācijas Marijas Bulatovas ziņojums

 

Piedalās:

Folkloras kopa „Rekavas Dzintars”, vadītājs Vilis Cibulis

Baltinavas novada audēji, vadītāja Iveta Gabrāne

Kafijas pauze

 17:00-18:30 Ekskursija pa Balviem ar noslēgumu Balvu Novada muzejāIepazīšanās ar Ziemeļlatgales nemateriālā kultūras mantojuma ekspozīcijāmBrīvības iela 46, Balvi 
 18:30-19:30 Brīvais laiks – dalībniekiem Starptautiskās projekta Darba grupas un Uzraudzības komitejas tikšanās / Piedalās preses pārstāvjiBalvu Novada muzejs Brīvības iela 46, Balvi 
 19:30 vakariņas un vakara programmaBalvu muižaBrīvības iela 47 Balvi-         Reģiona suvenīra konkursa uzvarētāju paziņošana-         19. gadsimta muižas tērpu demonstrējumi

 

 

 

 

 

SESTDIENA 23.08.2014
8:00-10:00 BrokastisBalvu muiža,Brīvības iela 47, Balvi 
8:00 – 13:00 Starptautiskais amatnieku tirdziņš BalvosPilsētas Centrālajā laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centraBrīvības iela 61, Balvi 
13:00 Izbraukšana uz viesu namu „Paradīzes” no viesnīcas „Balvi”Tautas iela 14, Balvi 
13:30 – 15:00 Iepazīšanās ar „Sakoptākais īpašums 2013” Balvu Novadā un pusdienas brīvā dabā viesu namā „Paradīzes” Bērzkalnes pagasts, Balvu novads-         Pasākuma izvērtējums

 

15:00 Dalībnieku aizbraukšana
 

 

 

Tēma Jaunumi, Projekts

Durvis vērs Balvu muzeja jaunās ekspozīcijas!!!

30.septembrī visi muzeja apmeklētāji tiek aicināti uz jauno ekspozīciju atvēršanas svētkiem!

Tēma Jaunumi, Projekts

Pētera Džigura 70 dzīves gadu jubilejas izstāde!

Afisa_Dziguram.cdr1

Tēma Jaunumi

Balvos izskanējuši “Pelēko akmeņu stāsti”.

Rekavas_dzintars 22.-23.augustā Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007-2013 atbalstītā projekta ELRII-308 „Saglabāt, lai nepazaudētu – kultūrvēsturiskā mantojuma aizsargāšana” ietvaros Balvos notika noslēdzošais starptautiskais pasākums „Pelēko akmeņu stāstu dienas”.

Konferencē uzstājās Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Apvienotā Tehniskā Sekretariāta vadītāja Unda Ozoliņa, uzrunas teica Balvu novada Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis, Igaunijas Republikas Sangastes lauku pašvaldības Administrācijas vadītājs Kaido Tambergs, Krievijas Federācijas Pleskavas apgabala Dedoviču rajona Administrācijas vadītājs Igors Gumeņuks. Ieskatu projekta tapšanas pirmsākumos un muzeja attīstības gaitā sniedza projekta Uzraudzības komitejas priekšsēdētāja Ināra Ņikuļina. Balvu novada pašvaldības aģentūras “Ziemeļlatgales Biznesa centrs” direktors Viktors Šļuncevs iepazīstināja ar Latvijas Amatniecības kameras darbību un mūsu amatnieku aktivitātēm, SIA Dd Studio radošais direktors Jānis Mitrēvics pastāstīja, kā ar mūsdienīgu risinājumu palīdzību saglabāt nemateriālo kultūras mantojumu un nodot to nākamajām paaudzēm. Ar projekta „Saglābt, lai nepazaudētu” gaitu un rezultātiem iepazīstināja projekta eksperte Ruta Cibule, koordinatore Iveta Supe un projekta vadītāja Sanita Putniņa. Konferences noslēgumā ieskatu Pārrobežu sadarbības Programmas darbībā un tālākajās iecerēs sniedza projekta uzraudzības komitejas pārstāve no Krievijas Federācijas – Marija Bulatova. Īpašu gaisotni konferencē palīdzēja uzburt folkloras kopa „Rekavas Dzintars” un Baltinavas un Tilžas audējas, kuras demonstrēja pašu austus Ziemeļlatgales brunčus un lakatus. Balvu novada Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis savā uzrunā uzsvēra, ka projektam ir savs materiālais ieguvums katrā no partneru pašvaldībām – gan Sangastē, gan Dedovičos, gan Balvos, bet tomēr vislielākais ieguvums ir cilvēku savstarpējā iepazīšanās, kontakti, kas rada tādu nākotnes cerību, ka būs arī nākamie projekti, kas ir pats galvenais, jo tāds ir Eiropas struktūrfonduprogrammu apgūšanas mērķis. Pēc nelielas ekskursijas pa pilsētu sekoja emocionāla un iespaidiem bagāta pirmā tikšanās ar jaunajām Balvu Novada muzeja ekspozīcijām. Otrajā dienā pilsētas centrālajā laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra norisinājās Starptautiskais amatnieku tirdziņš. Tirgotāji no tuvas un tālas apkārtnes piedāvāja gan interesantus amatniecības izstrādājumus, gan gardas smaržīgas lietas. Starptautiska žūrija izvērtēja amatnieku piedāvājumu un tika piešķirtas nominācijas „Ziemeļlatgales suvenīrs” – trešo vietu ieguva SIA “Paradīzes putni” radītās smaržīgās „Paradīzes lavandas”, otro vietu ieguva alus darītājs Dainis Rakstiņš no Bērzpils, bet galveno balvu nopelnīja bitenieki Ruta un Jānis Silaunieki no Tilžas par īpašo krēmu „Zelta bite”. Arī balva bija īpaša – Sangastes gada suvenīrs no Igaunijas – Sangastē ražoto dažādu graudu pārslu iepakojums. Kā atzina Apvienotā tehniskā Sekretariāta pārstāvji – mēs esam pārspējuši paši sevi. Vēl priekšā daži noslēguma darbi un 2014.gada 30. septembrī Eiropas Sadarbības dienas ietvaros, durvis apmeklētājiem vērs jaunās Balvu Novada muzeja ekspozīcijas, kas stāstīs par mūsu īpašo – Ziemeļlatgales nemateriālo kultūras mantojumu. Projekta „Saglabāt, lai nepazaudētu – kultūrvēsturiskā mantojuma aizsargāšana”, mērķis ir muižu kompleksu attīstība to saglabāšanai, atpazīstamības veicināšanai un lietderīgai materiālā (kultūras pieminekļi) un nemateriālā (folklora, amati, tradīcijas, rituāli) kultūras un dabas mantojuma izmantošanai. „Pelēko akmeņu stāstu dienas” ir viens no 3 starptautiskajiem 2 dienu pasākumiem, kas tiek īstenots projekta ietvaros. 2013.gada 27. un 28. septembrī Sangastē, Igaunijā norisinājās projekta pirmais starptautiskais pasākums „Rudzu dziesmas. Ražas novākšanas svētki” un 2014.gada 23.-24.maijā – „Lakstīgalu pogošana” Dedovičos, Krievijā.

http://balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=9771%3A0&catid=9%3Ajaunumi&Itemid=42&lang=lv

Una_OzolinaAndris_KazinovskisIveta_GabraanePirmo vietu ieguva Rutta Silauniece no Tilžaselrii3

Tēma Jaunumi, Projekts