Informācija apmeklētājiem

Sakarā ar Balvu Novada muzeja ekspozīcijas rekonstrukciju
izstādes uz laiku slēgtas.
Atvainojamies apmeklētājiem par sagādātajām neērtībām.

Posted in Jaunumi | Leave a comment

Biedrība „Radošās Idejas” īsteno starptautisku projektu „The Living Heritage” (Dzīvais mantojums)

Biedrība „Radošās Idejas” Reģ. Nr. 50008184511
Ezera iela 16-12, Balvi, LV 4501, tālr.:28316943, sanita@creativeideas.lv, www.creativeideas.lv
Preses relīze 21.05.2014. Grundtvig Polijas brauciens 14.-18.05_3
2014. gada 21.maijā

Biedrība „Radošās Idejas” īsteno starptautisku projektu „The Living Heritage” (Dzīvais mantojums)
No 2013.gada 1.augusta biedrība „Radošās Idejas” kopā ar 8 sadarbības partneriem realizē starptautisku projektu „The Living Heritage” („Dzīvais mantojums”).
Projekta mērķis ir, apvienojot vairāku valstu pieredzi, veicināt nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un tālāknodošanu, kā arī sekmēt pieaugošo izglītības iespējas katrā no partnervalstīm. Biedrība ir projekta vadošais partneris un nodrošina projekta koordinēšanu.

Šī gada 14.–18.maijā notika otrā partneru tikšanās Polijā Žeščinkā. Tajā satikās sadarbības partneri no Polijas, Latvijas, Itālijas, Maltas un Nīderlandes. Tikšanās laikā projekta koordinatore S.Putniņa uzsvēra un skaidroja partnerības būtību, un visi klātesošie partneri pārrunāja jau paveikto un nākamos veicamos uzdevumus veiksmīgai projekta īstenošanai. Visi partneri veic pētījumu par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu vietējā teritorijā, uzsverot īpaši izceļamās vērtības. Maltas, Itālijas un Nīderlandes partneri iepazīstināja klātesošos ar savas valsts nemateriālā kultūras mantojuma sasaisti ar tūrismu, veicinot izpratni par to, kā kultūras tradīcijas var celt vietējo ekonomiku. Piemēram, Nīderlandes pārstāvji pastāstīja 2.pasaules kara mantojuma – partizāņu mītņu, bunkuru izmantošanu tūrismā; par Ziemassvētku vecīša sagaidīšanas tradīcijām – tas uz Nīderlandi nokļūst ar laivu no Spānijas. Maltas partneris informēja par Lieldienu tradīcijām. Latvijas pārstāvji rādīja videofilmu par Maija dziedājumiem pie krucifiksiem un Ziemeļlatgales ansambļiem, tika izcelta Latgales keramika, rudzu maize, lūgšanas – Psalmi, teikšanas, spēles un dzimtas koks kā kolektīvās atmiņas glabātājs. Itālija iedvesmoja ar Sv. Jāzepa dienai veltītās tradīcijas prezentāciju – kā no mīklas tiek taisīts altārs mēneša garumā un kāds rituāls tiek īstenots katru gadu 19.martā.15.05.2014. PolijaIMG_3325
Tika izrunāti aktuālie projekta jautājumi, aktivitāšu īstenošanas virzība un nākamo partneru tikšanos datumi un provizoriskā programma. Projekta ietvaros paredzētas 6 partneru tikšanās dažādās partneru valstīs, lai sniegtu iespēju visiem projekta dalībniekiem iepazīt citu tautu kultūrvēsturisko mantojumu un mūsdienu kultūru. 2014.gada 20.-24. augustā 8 valstu pārstāvji viesosies arī Balvos.
Latviju pārstāvēja 15 dalībnieku grupa – kultūras un izglītības darbinieki, kas varēja dalīties ar savu pieredzi nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā Latvijā un smelties idejas un iedvesmu no piedzīvotā, dzirdētā un izjustā pasākuma laikā.
Lai iepazītos ar Polijas nemateriālo kultūras mantojumu, Polijas partneri organizēja vairākas radošas nodarbības. Visi dalībnieki varēja iemācīties ziedu darināšanu, vīžu pīšanu. Atsevišķa nodarbība tika veltīta maizes cepšanai. Tika parādīts viss maizītes ceļš no mīklas mīcīšanas līdz gatavam kukulītim. Tika iziets arī „Piena ceļš” – projekta dalībnieki gatavoja sviestu un piedalījās biezpiena sagatavošanas procesā. Visi klātesošie tika cienāti ar pašgatavotu sieru, sviestu un maizi.
Polijas partneri bija noorganizējuši ekskursijas uz baznīcām, lai parādītu, kā sadzīvo trīs dažādas reliģijas. Apmeklējām Svētā Onufrija Pareizticīgo klosteri, Grieķu katoļu baznīcu, kā arī citas katoļu un pareizticīgo baznīcas. Interesants gājiens bija pie Bugas upes, kurai vienā krastā ir Polija, bet otrā – Baltkrievija. Žeščinkā bijušajā pamatskolā ir izveidots izglītības, kultūras un novadpētniecības muzejs, kurā ikviens latvietis atrada ļoti daudz latviešiem labi pazīstamus darbarīkus un sadzīves priekšmetus.IMG_3211IMG_3353
Sadraudzības vakarā klausījāmies poļu ansambļa uzstāšanos, kā arī notika kopīga sadziedāšanās.
Biedrības „Radošās Idejas” iesaiste starptautiskā projektā sniedz būtisku ieguldījumu Balvu pilsētas un novada atpazīstamībā un veicina vietējo iedzīvotāju aktivitāti. Vairāk par projektu lasiet: www.creativeideas.lv
Par biedrību – biedrība „Radošās Idejas” ir dibināta 2011.gada 12.oktobrī un apvieno biedrus ar plašu pieredzi nevalstiskā sektora un publiskās pārvaldes darbā kultūras, izglītības un reģionālās attīstības jomās.
Par programmu – Grundtvig programma, kas ir nosaukta dāņu filozofa, teologa, mūžizglītības idejas autora Nikoloja Frederika Severīna Grundtviga vārdā, ir viena no ES Mūžizglītības programmas apakšprogrammām pieaugušo formālās un neformālās izglītības veicināšanai. Vairāk informācijas: www.viaa.gov.lv
2013.gada konkursa ietvaros no 171 iesniegta projekta pieteikuma VIAA, 26 projekti ir apstiprināti, no kuriem tikai 4 projekta pieteikumiem projekta koordinators ir Latvijas organizācija, tajā skaitā arī Biedrība „Radošās Idejas.”
Projektu Nr. 2013-1-LV1-GRU06-05452 1 „The Living Heritage” finansiāli atbalsta Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Grundtvig apakšprogrammas „Mācību partnerības” aktivitāte.
Informāciju sagatavoja:
Sanita Putniņa
Projekta vadītāja
sanita@creativeideas.lv
Mob.: 28316943
Preses relīze 21.05.2014. Grundtvig Polijas brauciens 14.-18.05Preses relīze 21.05.2014. Grundtvig Polijas brauciens 14.-18.05.jpg2

Posted in Jaunumi, Projekts | Leave a comment

Eiropas Muzeju nakts 2014 Balvos!

DSC_0570Tieši Eiropas Muzeju naktī ir vērojams kupls apmeklētāju skaits visos muzejos Latvijā un arī mūsu Balvu Novada muzejs nav izņēmums. Lai gan šogad apmeklētāju skaits bija mazāks nekā iepriekšējos gadus, bet tas ir likumsakarīgi, jo no 6.maija muzejā izstāžu darbība ir pārtraukta līdz pat š.g. augusta beigām, kad Balvu Novada muzejs savas durvis vērs ar jaunām un mūsdienīgām ekspozīcijām. Tās taps pateicoties Eiropas Savienības atbalstītajam projektam ELRII 308 „Saglabāt, lai nepazaudētu”.
Šogad muzeju nakts tēma bija „SARKANĀ KRĀSA. DZINTARS.” Tas bija iemesls vairāk uzzināt par šo Latvijas unikālāko minerālu, kuru katrs ir vēlējies atrast dodoties pastaigā gar jūru. Mums pierasti ir dzeltenīgi, sarkanīgi zeltītas krāsas dzintari, bet pasaulē ir sastopami arī zaļas, sarkanas, zilas un citu krāsu dzintari. Dzintars jeb fosilie sveķi nāk no miljoniem gadu senas pagātnes. Pie Baltijas jūras tas sācis veidoties pirms 40 miljoniem gadu.
Tas, ka dzintaram ir liela vērtība gan kā rotas lietai, gan veselības stiprināšanai, tas ir zināms jau sen. Bet tagad plašu pasaules zinātnieku un ražotāju interesi ir izraisījis Rīgas Tehniskās universitātes ķīmiķes Ingas Ļašenko radītais dzintara diegs, kuram piemīt īpašība stiprināt valkātāja veselību.
Par dzintaru un tā daudzveidību Latvijas Dabas muzejā Rīgā ir izsmeļoša informācija jaunajā ekspozīcijā „Dzintars laiku lokos”. Balvu muzeja pagrabiņā bija skatāma Latvijas Dabas muzeja prezentācija par dzintaru, kurai informācija tika sagatavota, izmantojot Latvijas Dabas muzeja materiālus.
Mūsu Balvu novads, kā pastāstīja ievērojamā arheoloģe Ilze Loze, var lepoties ar senajām apmetnēm pie Ičas, kurās vēlīnajā akmens laikmetā bija dzintara apstrādes centrs. Ičā arheologi atraduši dažādus dzintara izstrādājumus: piekariņus, pogveida krelles, u.c.
Bet vēl vairāk mēs varam lepoties ar mūsu puses Dzintariem, kuri bija aicināti piedalīties Eiropas muzeju nakts pasākumos. Tie ir mūsu puses talantīgie cilvēki, kuri bagātināja šī gada Muzeju nakts pasākumu. Muzeja pagrabiņā bija skatāma Dzintara Putniņa fotoizstāde un Dzintara Studenta audzēkņu vai tā teikt, viņa „studentu” darbi. Dzintars Dvinskis no motokluba „Cīrulīši” un Raimonds Trubņiks pierūcināja muzeja pagalmu ar saviem ekskluzīvajiem motocikliem un vizināja katru, kurš izteica vēlēšanos.
Muzeja nakts atklāšanā varējām priecāties par mūsu ciemiņu – folkloras kopas „Rekavas dzintars” un Balvu Valsts ģimnāzijas tautas deju kolektīva „Purenīte” brīnišķīgo koncertu.
17.maijā tiek atzīmēta arī Ugunsdzēsēju un glābēju diena, tāpēc Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta un Balvu Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības darbinieki deva padomus un demonstrēja kā savaldīt liesmas ar ugunsdzēšamā aparāta palīdzību.
Ar ugunīgām dejām pasākumu bagātināja arī šova deju grupa „LEO” un deju studijas „TEPSIHORA” dejotājas Līgas Morozas – Ušackas vadībā.
Balvu Valsts ģimnāzijas muzejs arī pulcināja lielu apmeklētāju skaitu un pārsteidza nevienu vien atnācēju. Jānis Vilāns no Olaines novada muzeja viesu grāmatā ierakstījis: „Ļoti jauka un negaidīta ekspozīcija. Pārsteidza seno lietu krājums, kas rūpīgi krāts un saglabāts gadu gaitā”.
Pie Balvu bērnu un jauniešu centra darbojās “Sarkanais CHILL pagalms” ar iespēju baudīt sarkanu tēju un sarkanus saldumus, baudīt vakara atmosfēru.
Ēriks Kanaviņš piedāvāja iespēju vizināties Balvu ezerā ar plostu „Vilnītis”.
Katru gadu aktīvi muzeju nakts pasākumos piedalās arī Balvu luterāņu baznīca, kura sniedz iespēju baudīt garīgu gaisotni līdz pat vēlam vakaram. Šogad baznīcā varēja uzzināt par sarkanās krāsas liturģisko nozīmi.
Balvu Novada muzejs izsaka lielu pateicību Balvu Kultūras un atpūtas centram un Ivaram Saidem par tehnisko atbalstu, visiem pasākuma dalībniekiem un apmeklētājiem, kuri atrada laiku atnākt un baudīt Muzeja nakts burvību!

Posted in Jaunumi | Leave a comment

EIROPAS MUZEJU NAKTS 2014 BALVOS

1554151Muzeju_nakts_2014_afisha_mazaa

Posted in Jaunumi | Leave a comment

Projekta ”Saglabāt, lai nepazaudētu” ietvaros jaunie keramiķi pilnveido meistarību.

 

logo_kopaa

 

 

 

 

11.aprīlī – gandrīz pašā Mākslas dienu priekšvakarā  – topošie Balvu mākslinieki kopā ar Tautas daiļamata meistariem Jolantu un Valdi Dundeniekiem apguva prasmi – kā iemācīt mālu dziedāt. Pavasara un Lieldienu gaidu noskaņā nodarbību stundas aizritēja pavisam nemanot. Sākumā, lai iepazītu keramikas tapšanas procesu, visi kopā noskatījās Modra Teilāna veidoto videofilmu „ Vāpes dziesma”, tad atlika vien ķerties pie darba. Meistaru prasmīgo roku un stāstījuma vadībā  katrs dalībnieks izveidoja savu „pavasara vēstnesi” -  svilpaunieku, vai kādu citu jauku figūriņu. Vēl gan jānogaida kāds laiciņš, lai māla brīnumi kārtīgi izžūst, tad izceļo caur karsto cepli. un tad jau varēs ieskandināt visu mākslas skolu!

Projekta ELRII 308 „ Saglabāt, lai nepazaudētu” koordinatore,

Balvu Novada muzeja vadītāja  Iveta Supe.

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgi īstenojamus pasākumus pierobežas reģiona attīstībai ar mērķi uzlabot reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.Programmas mājas lapa www.estlatrus.eu.

1 3 4 5

Posted in Jaunumi, Projekts | Leave a comment

PROJEKTA ELRII 308 „SAGLABĀT, LAI NEPAZAUDĒTU” PĀRSTĀVJI PIEDALĀS SEMINĀRĀ.

bilde9.-10.aprīlī Vecgulbenes muižā notika Pārrobežu sadarbības programmas EST-LAT-RUS Apvienotā Tehniskā sekretariāta organizēts seminārs projektu vadošajiem un sadarbības partneriem, kurā piedalījās arī Balvu novada pašvaldības pārstāvji – projekta koordinatore Iveta Supe un būvvaldes vadītāja Žanete Mārtuža.
Seminārā tika apskatīti jautājumi par projekta norisi, veiksmīgas partnerības organizēšanu, projekta izmaiņu noformēšanu, atskaites periodiem, gala ziņojuma sastādīšanu, finanšu plūsmas plānošanu un regulēšanu, projekta infrastruktūru un publicitātes nodrošināšanu, tika sniegtas atbildes uz, ar projektu realizāciju, saistītiem jautājumiem.
Seminārā tika runāts arī par gaidāmajiem pasākumiem: EST-LAT-RUS pārrobežu sadarbības programmas Gada pasākumu, kas šogad notiks 3.-4.jūnijā Gatčinā, Krievijā un Eiropas Sadarbības dienas aktivitātēm septembrī. Ar gandarījumu varam atzīt, ka Balvu novada pašvaldības vadītais projekts „Saglabāt, lai nepazaudētu” izvēlēts par vienu no pilotprojektiem, kurš tiek prezentēts Eiropas līmenī. Arī galvenie Eiropas Sadarbības dienas pasākumi š.g. septembrī tiks organizēti mūsu projektā ietvertajos kultūrvēsturiskajos objektos – Balvos, Latvijā; Sangastē, Igaunijā un Dedovičos, Krievijā.
Balvu Novada muzeja vadītāja, projekta koordinatore Balvos Iveta Supe

logo_kopaa

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgi īstenojamus pasākumus pierobežas reģiona attīstībai ar mērķi uzlabot reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.
Programmas mājas lapa www.estlatrus.eu

Posted in Jaunumi, Projekts | Leave a comment

Tradicionālās dziedāšanas meistardarbnīcas

 

trad dziedDivas dienas – 2014.gada 3. un 4. aprīlī Balvu Novada muzejs tika pieskandināts ar skanīgām balsīm. 14 mūzikas pedagogi no Ziemeļlatgales novadiem bija sanākuši kopā, lai smeltos pieredzi un mācītos tradicionālo dziedāšanu etnomuzikoloģes, profesores, Dr.art. Andas Beitānes vadībā.

Nodarbībās varēja iepazīt A. Beitānes veiktos pētījumus, videoierakstos klausīties autentiskos Ziemeļlatgales sievu dziedājumus, kā arī praktiski nostiprināt teorētiski apgūtās zināšanas.

Tika iepazīti gan „toku bolsi”, gan kāzās un citos godos dziedamās Ziemeļlatgalei raksturīgās melodijas, kā arī sagatavota programma dalībai starptautiskā pasākumā „Lakstīgalu treļļi” Krievijā, Dedovičos š.g. 23.-24.maijā.

Dalībnieki izteica lielu gandarījumu par darbnīcās gūtajām zināšanām un pieredzi.

Nākamais pasākums projekta ELRII 308 „Saglabāt, lai nepazaudētu” ietvaros – Keramikas meistardarbnīcas Jolantas un Valda Dundenieku vadībā šī gada 11.aprīlī Mākslas skolā.

Balvu Novada muzeja vadītāja, Projekta koordinatore Balvos  Iveta Supe

logo_kopaa

 
 
 
 
 
 
Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgi īstenojamus pasākumus pierobežas reģiona attīstībai ar mērķi uzlabot reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.
Programmas mājas lapa www.estlatrus.eu.

 

Posted in Jaunumi, Projekts | Leave a comment

Mūsu lepnums!

26.martā Balvu Kultūras un atpūtas centrā notika svinīgs pasākums - Balvu novada Gada balva kultūrā "Mūsu lepnums”, kurā tiek godinātas personas, kuras sniegušas būtisku ieguldījumu kultūras nozarē Balvu novadā. Balvu novada Gada balvas kultūrā „Mūsu lepnums” nominācijas “Gada muzejnieks” ieguvēja – Balvu Novada muzeja vadītāja Iveta Supe.

                                                                                                   

26.martā Balvu Kultūras un atpūtas centrā notika svinīgs pasākums “Mūsu lepnums”, kurā tiek godinātas personas, kuras  sniegušas būtisku ieguldījumu kultūras nozarē Balvu novadā.

Balvu novada Gada balvas kultūrā   „Mūsu lepnums” nominācijas “Gada muzejnieks” ieguvēja – Balvu Novada muzeja vadītāja Iveta Supe

 

Posted in Jaunumi | Leave a comment

Sveicieni!!!

Paldies Balvu teritoriālajai invalīdu bierībai par sisrnīgajiem sveicieniem!! Sirsnības un pozitīvu domu pilnu ikkatru dienu ikvienam ;)IMG_3371

Posted in Jaunumi | Leave a comment

Muzejā tiekas pilsētas vadītāji

13

 

11.februāra vakarā Balvu Novada muzejs aicināja uz tikšanos bijušos Balvu pilsētas vadītājus, lai kopā nosvinētu pilsētas dzimšanas dienu un lai papildinātu informāciju ekspozīcijai par pilsētas vēsturi.

 

Uz aicinājumu atsaucās četri pilsētas vadītāji – Ināra Ņikuļina, Jānis Trupovnieks, Juris Annuškāns un Dzintars Putniņš. Tikšanās noritēja svinīgā un mājīgā atmosfērā, pārrunājot bijušos laikus, veiksmīgus un mazāk veiksmīgus projektus, izskanēja arī idejas nākotnei.

Viena no pārdomām – izveidojoties novadam mazinājies Balvu pilsētas statusa nozīmīgums, mazinājies pilsētnieku patriotisms. Jānis Trupovnieks ar sajūsmu atcerējās, kā vēl pirms nedaudziem gadiem „Pilsētas svētkos” visi Balvi bija uz viena viļņa. Ināra Ņikuļina atzina, ka sākotnēji, pašvaldībām apvienojoties novadā, bijušo rajona centru statusa svarīgumu netieši mazināja likums, taču dzīve rāda, un kaimiņu pilsētās to ir atzinuši, ka arī pilsēta – tā ir atsevišķa teritoriāla vienība novadā – ar savām tradīcijām, ar sirdi un seju. Arī Balvi to pazaudēt nedrīkst. Caur pilsētu arī viss novads iegūst spēku. Dzintars Putniņš ar skumjām secināja, ka arvien vairāk iedzīvotāju izvēlas atstāt dzimto vietu un doties svešumā.

Pilsētas „mēri” tika aicināti nosaukt 3, viņuprāt, nozīmīgas lietas, kas norisinājušās pilsētā, laikā, kad viņi stāvēja vadības priekšgalā. „Trīs – tas noteikti ir par maz!” atbilde bija viennozīmīga. Atmodas laika norises ar milzīgajām pārmaiņām visās sfērās: „Staņislava” pieminekļa atjaunošana; estrādes atklāšana pēc remonta; Lāča dārza izveidošana; daudzās pārmaiņas infrastruktūras sakārtošanā ; šķeldas katlumāja, kas bija 1.tāda Latvijā; Amatniecības vidusskolas, Mākslas skolas un citu iestāžu izveidošanās; pirmais pašvaldības uzņēmums „Turība”, SIA Balvu tirgus; pirmie siltināšanas projekti; starptautiskās sadarbības uzsākšana ar Lieksu, Taivānu; dalība konkursā „Sakārtotākā pilsēta Latvijā”, kur pirmoreiz palikām 2. – aiz Siguldas, bet 2005.gadā ieguvām 1. vietu; pirmās datortehnikas ieviešana pašvaldības darbā; vērienīgie ielu un tilta rekonstrukcijas darbi; pirmoreiz no valsts iegūtais līdzfinansējums katoļu baznīcas rekonstrukcijai; Strūklakas izveidošana un skvēra rekonstrukcija; peldbaseina būvniecība, muzeja, bibliotēkas, biznesa centra rekonstrukcija …. uzskaitījumu varētu turpināt vēl un vēl.  J.Trupovnieks atzina, ka nekad agrāk, darbojoties kopā ar citiem, nav paveicis tik daudz, kā šajā laikā. Protams, daudzi no šiem projektiem sākumā nemaz nebija tik viennozīmīgi pozitīvi novērtēti. Piemēram – Lāča dārzs, par kura tapšanas gaitu no Dz.Putniņa uzzinājām daudzas interesantas nianses. Dažādas bijušas domas par šo vaibstu pilsētas sejā, tomēr šodiena pierāda – Lāča dārzs kļuvis par vienu no interesantākajām un apmeklētākajām vietām, tomēr svarīgi ir ne tikai izveidot, bet arī uzturēt un attīstīt. Tehniskais projekts šī pilsētai nozīmīgā objekta realizācijai ir, atliek tikai gaidīt savu kārtu tā realizācijai. Bijušie vadītāji domā, ka tas jādara nekavējoties. Juris Annuškāns atzina, ka ne vienmēr vajag lauzties aizslēgtās durvīs – labāk izdarīt kvalitatīvi tieši to, ko tu pašreiz vari, tā ir liela atbildība un uzdrīkstēšanās – rīkoties atšķirīgi, citādi, kad Tev ir pārliecība par labu rezultātu. Noslēgumā radās vēl dažas atziņas – katram pašam jābūt aktīvam, atbildīgam un drosmīgam, tikai tad var cerēt uz rezultātu; šobrīd svarīgi – ieguldīt saimnieciskās darbības veicināšanā, taču tas jādara ļoti profesionāli – īpaši ar tiem objektiem, kuri ir mūsu pilsētas kultūrvēsturiskais mantojums. Lai veiksmīgi attīstītos pilsēta, nepieciešams pieaicināt nozaru ekspertus, kvalificētus speciālistus, kā arī nodrošināt aizsākto darbu un projektu pēctecību, neraugoties uz vadības maiņām.

Muzeja viesiem bija iespēja apskatīt izstādi, noskatīties videomateriālus par pilsētas vēsturi, minēt Irēnas Šaicānes sagatavoto krustvārdu mīklu. Viesi bija ļoti pateicīgi tikšanās organizatoriem, gandarīti par jauki pavadīto pilsētas dzimšanas dienas vakaru. Ceļamaizei pilsētas vadītāji no muzeja darbiniekiem saņēma ābolu ar vēlējumu – lai vienmēr, kā Ņūtonam, ir ābols, kurš pareizajā brīdī uzkrītot uz galvas rada ideju. Ņūtons atklāja gravitācijas likumu – Zemes pievilkšanas spēka likumu.  Arī mums svarīgi sajust šo savstarpējās pievilkšanas spēku, turēties kopā, nepazaudēt vienam otru, tad varēsim paveikt lielas lietas.

Balvu Novada muzeja vadītāja IvetaSupe.

 

Posted in Jaunumi | Leave a comment