Būsiet laipni gaidīti 30.septembrī!

afisa

Posted in Jaunumi | Leave a comment

Durvis vērs Balvu muzeja jaunās ekspozīcijas!!!

30.septembrī visi muzeja apmeklētāji tiek aicināti uz jauno ekspozīciju atvēršanas svētkiem!

Posted in Jaunumi, Projekts | Leave a comment

Pētera Džigura 70 dzīves gadu jubilejas izstāde!

Afisa_Dziguram.cdr1

Posted in Jaunumi | Leave a comment

Balvos izskanējuši “Pelēko akmeņu stāsti”.

Rekavas_dzintars 22.-23.augustā Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007-2013 atbalstītā projekta ELRII-308 „Saglabāt, lai nepazaudētu – kultūrvēsturiskā mantojuma aizsargāšana” ietvaros Balvos notika noslēdzošais starptautiskais pasākums „Pelēko akmeņu stāstu dienas”.

Konferencē uzstājās Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Apvienotā Tehniskā Sekretariāta vadītāja Unda Ozoliņa, uzrunas teica Balvu novada Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis, Igaunijas Republikas Sangastes lauku pašvaldības Administrācijas vadītājs Kaido Tambergs, Krievijas Federācijas Pleskavas apgabala Dedoviču rajona Administrācijas vadītājs Igors Gumeņuks. Ieskatu projekta tapšanas pirmsākumos un muzeja attīstības gaitā sniedza projekta Uzraudzības komitejas priekšsēdētāja Ināra Ņikuļina. Balvu novada pašvaldības aģentūras “Ziemeļlatgales Biznesa centrs” direktors Viktors Šļuncevs iepazīstināja ar Latvijas Amatniecības kameras darbību un mūsu amatnieku aktivitātēm, SIA Dd Studio radošais direktors Jānis Mitrēvics pastāstīja, kā ar mūsdienīgu risinājumu palīdzību saglabāt nemateriālo kultūras mantojumu un nodot to nākamajām paaudzēm. Ar projekta „Saglābt, lai nepazaudētu” gaitu un rezultātiem iepazīstināja projekta eksperte Ruta Cibule, koordinatore Iveta Supe un projekta vadītāja Sanita Putniņa. Konferences noslēgumā ieskatu Pārrobežu sadarbības Programmas darbībā un tālākajās iecerēs sniedza projekta uzraudzības komitejas pārstāve no Krievijas Federācijas – Marija Bulatova. Īpašu gaisotni konferencē palīdzēja uzburt folkloras kopa „Rekavas Dzintars” un Baltinavas un Tilžas audējas, kuras demonstrēja pašu austus Ziemeļlatgales brunčus un lakatus. Balvu novada Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis savā uzrunā uzsvēra, ka projektam ir savs materiālais ieguvums katrā no partneru pašvaldībām – gan Sangastē, gan Dedovičos, gan Balvos, bet tomēr vislielākais ieguvums ir cilvēku savstarpējā iepazīšanās, kontakti, kas rada tādu nākotnes cerību, ka būs arī nākamie projekti, kas ir pats galvenais, jo tāds ir Eiropas struktūrfonduprogrammu apgūšanas mērķis. Pēc nelielas ekskursijas pa pilsētu sekoja emocionāla un iespaidiem bagāta pirmā tikšanās ar jaunajām Balvu Novada muzeja ekspozīcijām. Otrajā dienā pilsētas centrālajā laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra norisinājās Starptautiskais amatnieku tirdziņš. Tirgotāji no tuvas un tālas apkārtnes piedāvāja gan interesantus amatniecības izstrādājumus, gan gardas smaržīgas lietas. Starptautiska žūrija izvērtēja amatnieku piedāvājumu un tika piešķirtas nominācijas „Ziemeļlatgales suvenīrs” – trešo vietu ieguva SIA “Paradīzes putni” radītās smaržīgās „Paradīzes lavandas”, otro vietu ieguva alus darītājs Dainis Rakstiņš no Bērzpils, bet galveno balvu nopelnīja bitenieki Ruta un Jānis Silaunieki no Tilžas par īpašo krēmu „Zelta bite”. Arī balva bija īpaša – Sangastes gada suvenīrs no Igaunijas – Sangastē ražoto dažādu graudu pārslu iepakojums. Kā atzina Apvienotā tehniskā Sekretariāta pārstāvji – mēs esam pārspējuši paši sevi. Vēl priekšā daži noslēguma darbi un 2014.gada 30. septembrī Eiropas Sadarbības dienas ietvaros, durvis apmeklētājiem vērs jaunās Balvu Novada muzeja ekspozīcijas, kas stāstīs par mūsu īpašo – Ziemeļlatgales nemateriālo kultūras mantojumu. Projekta „Saglabāt, lai nepazaudētu – kultūrvēsturiskā mantojuma aizsargāšana”, mērķis ir muižu kompleksu attīstība to saglabāšanai, atpazīstamības veicināšanai un lietderīgai materiālā (kultūras pieminekļi) un nemateriālā (folklora, amati, tradīcijas, rituāli) kultūras un dabas mantojuma izmantošanai. „Pelēko akmeņu stāstu dienas” ir viens no 3 starptautiskajiem 2 dienu pasākumiem, kas tiek īstenots projekta ietvaros. 2013.gada 27. un 28. septembrī Sangastē, Igaunijā norisinājās projekta pirmais starptautiskais pasākums „Rudzu dziesmas. Ražas novākšanas svētki” un 2014.gada 23.-24.maijā – „Lakstīgalu pogošana” Dedovičos, Krievijā.

http://balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=9771%3A0&catid=9%3Ajaunumi&Itemid=42&lang=lv

Una_OzolinaAndris_KazinovskisIveta_GabraanePirmo vietu ieguva Rutta Silauniece no Tilžaselrii3

Posted in Jaunumi, Projekts | Leave a comment

Starptautiskā pasākuma “Pelēko akmeņu stāstu dienas” programma

Untitled-1     Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments 2007-2013 Granta līgums: ESTLATRUS/2.2./ELRII-308/2012/32 PROJEKTS Nr. ELRII-308 „Saglabāt, lai nepazaudētu – kultūrvēsturiskā mantojuma aizsargāšana”

Starptautiskais noslēguma pasākums

“Pelēko akmeņu stāstu dienas”

2014. gada 22.-23. augusts Balvos, Latvijā

Programma

PIEKTDIENA 22.08.2014

13:00-14:00    Dalībnieku ierašanās Iekārtošanās viesnīcā “Balvi” Tautas iela 14, Balvi, Balvu novads

14:00-15:00    PUSDIENAS Balvu muižā Brīvības iela 47, Balvi, Balvu novads

15:00-17:00   Projekta noslēguma konference “Pelēko akmeņu stāstu dienas” Balvu Kultūras un atpūtas centrs, Brīvības iela 61, Balvi

-Apvienotā Tehniskā Sekretariāta vadītājas Undas Ozoliņas uzruna

- Balvu novada Domes priekšsēdētāja Andra Kazinovska uzruna

- Igaunijas Republikas Sangastes pagasta pašvaldības Administrācijas vadītāja Kaido Tamberga uzruna

- Krievijas Federācijas Pleskavas apgabala Dedoviču rajona Administrācijas vadītāja Igora Gumeņuka uzruna

- Projekta Uzraudzības komitejas priekšsēdētājas Ināras Ņikuļinas ziņojums

- Projekta nemateriālā kultūras mantojuma ekspertes, Balvu Centrālās bibliotēkas direktores Rutas Cibules ziņojums

- Latvijas Amatniecības kameras prezidentes Diānas Karašas ziņojums

- Projekta meistardarbnīcu Ziemeļlatgalē rezultāti

- Projekta koordinatore, Balvu Novada muzeja vadītāja Iveta Supe

- IKT un jaunrades pielietojums Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm

- Jānis Mitrēvics Ddstudio radošais direktors

- Projekta „Saglābt, lai nepazaudētu” gaita un rezultāti

- Projekta vadītāja Sanita Putniņa

- Projekta Uzraudzības komitejas pārstāvja no Krievijas Federācijas Marijas Bulatovas ziņojums Piedalās: Folkloras kopa „Rekavas Dzintars”, vadītājs Vilis Cibulis Baltinavas novada audēji, vadītāja Iveta Gabrāne

16:30    Kafijas pauze

17:00-18:30   Ekskursija pa Balviem ar noslēgumu Balvu Novada muzejā Iepazīšanās ar Ziemeļlatgales nemateriālā kultūras mantojuma ekspozīcijām Brīvības iela 46, Balvi

18:30-19:30    BRĪVAIS LAIKS – dalībniekiem Starptautiskās projekta Darba grupas un Uzraudzības komitejas tikšanās / Piedalās preses pārstāvji Balvu Novada muzejs Brīvības iela 46, Balvi

19:30   VAKARIŅAS un vakara programma Balvu muiža Brīvības iela 47 Balvi – Reģiona suvenīra konkursa uzvarētāju paziņošana – 19. gadsimta muižas tērpu demonstrējumi

SESTDIENA 23.08.2014

8:00-10:00   BROKASTIS Balvu muiža, Brīvības iela 47, Balvi

8:00 – 13:00   Starptautiskais amatnieku tirdziņš Balvos Pilsētas Centrālajā laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra Brīvības iela 61, Balvi 13:00   Izbraukšana uz viesu namu „Paradīzes” no viesnīcas „Balvi” Tautas iela 14, Balvi

13:30 – 15:00   Iepazīšanās ar „Sakoptākais īpašums 2013” Balvu Novadā un PUSDIENAS brīvā dabā viesu namā „Paradīzes” Bērzkalnes pagasts, Balvu novads

- Pasākuma izvērtējums

15:00 Dalībnieku aizbraukšana

Posted in Jaunumi, Projekts | Leave a comment

Aicinām – starptautiskais amatnieku gadatirgus Balvos

afisa_tirdzins_maza

Posted in Jaunumi, Projekts | 1 Comment

Tiek izsludināts konkurss “Gada suvenīrs”

Untitled-1

 

No šī gada 1.augusta līdz 14.augustam Balvu novada pašvaldība izsludina konkursu „Balvu novada suvenīrs 2014”.
Izveido savu suvenīru vienā no četrām cenu kategorijām, aizpildi anketu un nogādā to Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils iela 1a, Balvi.
Labākā suvenīra autoram, ko noteiks vērtēšanas komisija, būs iespēja noslēgt līgumu ar Balvu novada pašvaldību par suvenīru iegādi reprezentācijas vajadzībām.
Labāko darbu autori tiks apbalvoti Balvu novada svētkos – 16.augustā.
Esi radošs – piedalies!

Konkursa nolikumu un pieteikuma anketu skatīt šeit

Konkurss tiek veikts Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.- 2013. gadam atbalstītā projekta Nr. ERLII-308 „To preserve not to lose it- safeguarding of cultural heritage” (latviskais tulkojums: „Saglabāt, lai nepazaudētu – kultūrvēsturiskā mantojuma aizsargāšana”) ietvaros. Granta līgums Nr. ESTLATRUS/2.2/ERLII-308/2012/32.

 

Posted in Jaunumi, Projekts | Leave a comment

Informācija apmeklētājiem

Sakarā ar Balvu Novada muzeja ekspozīcijas rekonstrukciju

izstādes uz laiku slēgtas.

Atvainojamies apmeklētājiem par sagādātajām neērtībām.

Posted in Jaunumi | Leave a comment

Biedrība „Radošās Idejas” īsteno starptautisku projektu „The Living Heritage” (Dzīvais mantojums)

Biedrība „Radošās Idejas” īsteno starptautisku projektu „The Living Heritage” (Dzīvais mantojums)
No 2013.gada 1.augusta biedrība „Radošās Idejas” kopā ar 8 sadarbības partneriem realizē starptautisku projektu „The Living Heritage” („Dzīvais mantojums”).
Projekta mērķis ir, apvienojot vairāku valstu pieredzi, veicināt nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un tālāknodošanu, kā arī sekmēt pieaugošo izglītības iespējas katrā no partnervalstīm. Biedrība ir projekta vadošais partneris un nodrošina projekta koordinēšanu.

Šī gada 14.–18.maijā notika otrā partneru tikšanās Polijā Žeščinkā. Tajā satikās sadarbības partneri no Polijas, Latvijas, Itālijas, Maltas un Nīderlandes. Tikšanās laikā projekta koordinatore S.Putniņa uzsvēra un skaidroja partnerības būtību, un visi klātesošie partneri pārrunāja jau paveikto un nākamos veicamos uzdevumus veiksmīgai projekta īstenošanai. Visi partneri veic pētījumu par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu vietējā teritorijā, uzsverot īpaši izceļamās vērtības. Maltas, Itālijas un Nīderlandes partneri iepazīstināja klātesošos ar savas valsts nemateriālā kultūras mantojuma sasaisti ar tūrismu, veicinot izpratni par to, kā kultūras tradīcijas var celt vietējo ekonomiku. Piemēram, Nīderlandes pārstāvji pastāstīja 2.pasaules kara mantojuma – partizāņu mītņu, bunkuru izmantošanu tūrismā; par Ziemassvētku vecīša sagaidīšanas tradīcijām – tas uz Nīderlandi nokļūst ar laivu no Spānijas. Maltas partneris informēja par Lieldienu tradīcijām. Latvijas pārstāvji rādīja videofilmu par Maija dziedājumiem pie krucifiksiem un Ziemeļlatgales ansambļiem, tika izcelta Latgales keramika, rudzu maize, lūgšanas – Psalmi, teikšanas, spēles un dzimtas koks kā kolektīvās atmiņas glabātājs. Itālija iedvesmoja ar Sv. Jāzepa dienai veltītās tradīcijas prezentāciju – kā no mīklas tiek taisīts altārs mēneša garumā un kāds rituāls tiek īstenots katru gadu 19.martā.15.05.2014. PolijaIMG_3325
Tika izrunāti aktuālie projekta jautājumi, aktivitāšu īstenošanas virzība un nākamo partneru tikšanos datumi un provizoriskā programma. Projekta ietvaros paredzētas 6 partneru tikšanās dažādās partneru valstīs, lai sniegtu iespēju visiem projekta dalībniekiem iepazīt citu tautu kultūrvēsturisko mantojumu un mūsdienu kultūru. 2014.gada 20.-24. augustā 8 valstu pārstāvji viesosies arī Balvos.
Latviju pārstāvēja 15 dalībnieku grupa – kultūras un izglītības darbinieki, kas varēja dalīties ar savu pieredzi nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā Latvijā un smelties idejas un iedvesmu no piedzīvotā, dzirdētā un izjustā pasākuma laikā.
Lai iepazītos ar Polijas nemateriālo kultūras mantojumu, Polijas partneri organizēja vairākas radošas nodarbības. Visi dalībnieki varēja iemācīties ziedu darināšanu, vīžu pīšanu. Atsevišķa nodarbība tika veltīta maizes cepšanai. Tika parādīts viss maizītes ceļš no mīklas mīcīšanas līdz gatavam kukulītim. Tika iziets arī „Piena ceļš” – projekta dalībnieki gatavoja sviestu un piedalījās biezpiena sagatavošanas procesā. Visi klātesošie tika cienāti ar pašgatavotu sieru, sviestu un maizi.
Polijas partneri bija noorganizējuši ekskursijas uz baznīcām, lai parādītu, kā sadzīvo trīs dažādas reliģijas. Apmeklējām Svētā Onufrija Pareizticīgo klosteri, Grieķu katoļu baznīcu, kā arī citas katoļu un pareizticīgo baznīcas. Interesants gājiens bija pie Bugas upes, kurai vienā krastā ir Polija, bet otrā – Baltkrievija. Žeščinkā bijušajā pamatskolā ir izveidots izglītības, kultūras un novadpētniecības muzejs, kurā ikviens latvietis atrada ļoti daudz latviešiem labi pazīstamus darbarīkus un sadzīves priekšmetus.IMG_3211IMG_3353
Sadraudzības vakarā klausījāmies poļu ansambļa uzstāšanos, kā arī notika kopīga sadziedāšanās.
Biedrības „Radošās Idejas” iesaiste starptautiskā projektā sniedz būtisku ieguldījumu Balvu pilsētas un novada atpazīstamībā un veicina vietējo iedzīvotāju aktivitāti. Vairāk par projektu lasiet: www.creativeideas.lv
Par biedrību – biedrība „Radošās Idejas” ir dibināta 2011.gada 12.oktobrī un apvieno biedrus ar plašu pieredzi nevalstiskā sektora un publiskās pārvaldes darbā kultūras, izglītības un reģionālās attīstības jomās.
Par programmu – Grundtvig programma, kas ir nosaukta dāņu filozofa, teologa, mūžizglītības idejas autora Nikoloja Frederika Severīna Grundtviga vārdā, ir viena no ES Mūžizglītības programmas apakšprogrammām pieaugušo formālās un neformālās izglītības veicināšanai. Vairāk informācijas: www.viaa.gov.lv
2013.gada konkursa ietvaros no 171 iesniegta projekta pieteikuma VIAA, 26 projekti ir apstiprināti, no kuriem tikai 4 projekta pieteikumiem projekta koordinators ir Latvijas organizācija, tajā skaitā arī Biedrība „Radošās Idejas.”
Projektu Nr. 2013-1-LV1-GRU06-05452 1 „The Living Heritage” finansiāli atbalsta Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Grundtvig apakšprogrammas „Mācību partnerības” aktivitāte.
Informāciju sagatavoja:
Sanita Putniņa
Projekta vadītāja
sanita@creativeideas.lv
Mob.: 28316943

Posted in Jaunumi, Projekts | Leave a comment

Eiropas Muzeju nakts 2014 Balvos!

DSC_0570Tieši Eiropas Muzeju naktī ir vērojams kupls apmeklētāju skaits visos muzejos Latvijā un arī mūsu Balvu Novada muzejs nav izņēmums. Lai gan šogad apmeklētāju skaits bija mazāks nekā iepriekšējos gadus, bet tas ir likumsakarīgi, jo no 6.maija muzejā izstāžu darbība ir pārtraukta līdz pat š.g. augusta beigām, kad Balvu Novada muzejs savas durvis vērs ar jaunām un mūsdienīgām ekspozīcijām. Tās taps pateicoties Eiropas Savienības atbalstītajam projektam ELRII 308 „Saglabāt, lai nepazaudētu”.
Šogad muzeju nakts tēma bija „SARKANĀ KRĀSA. DZINTARS.” Tas bija iemesls vairāk uzzināt par šo Latvijas unikālāko minerālu, kuru katrs ir vēlējies atrast dodoties pastaigā gar jūru. Mums pierasti ir dzeltenīgi, sarkanīgi zeltītas krāsas dzintari, bet pasaulē ir sastopami arī zaļas, sarkanas, zilas un citu krāsu dzintari. Dzintars jeb fosilie sveķi nāk no miljoniem gadu senas pagātnes. Pie Baltijas jūras tas sācis veidoties pirms 40 miljoniem gadu.
Tas, ka dzintaram ir liela vērtība gan kā rotas lietai, gan veselības stiprināšanai, tas ir zināms jau sen. Bet tagad plašu pasaules zinātnieku un ražotāju interesi ir izraisījis Rīgas Tehniskās universitātes ķīmiķes Ingas Ļašenko radītais dzintara diegs, kuram piemīt īpašība stiprināt valkātāja veselību.
Par dzintaru un tā daudzveidību Latvijas Dabas muzejā Rīgā ir izsmeļoša informācija jaunajā ekspozīcijā „Dzintars laiku lokos”. Balvu muzeja pagrabiņā bija skatāma Latvijas Dabas muzeja prezentācija par dzintaru, kurai informācija tika sagatavota, izmantojot Latvijas Dabas muzeja materiālus.
Mūsu Balvu novads, kā pastāstīja ievērojamā arheoloģe Ilze Loze, var lepoties ar senajām apmetnēm pie Ičas, kurās vēlīnajā akmens laikmetā bija dzintara apstrādes centrs. Ičā arheologi atraduši dažādus dzintara izstrādājumus: piekariņus, pogveida krelles, u.c.
Bet vēl vairāk mēs varam lepoties ar mūsu puses Dzintariem, kuri bija aicināti piedalīties Eiropas muzeju nakts pasākumos. Tie ir mūsu puses talantīgie cilvēki, kuri bagātināja šī gada Muzeju nakts pasākumu. Muzeja pagrabiņā bija skatāma Dzintara Putniņa fotoizstāde un Dzintara Studenta audzēkņu vai tā teikt, viņa „studentu” darbi. Dzintars Dvinskis no motokluba „Cīrulīši” un Raimonds Trubņiks pierūcināja muzeja pagalmu ar saviem ekskluzīvajiem motocikliem un vizināja katru, kurš izteica vēlēšanos.
Muzeja nakts atklāšanā varējām priecāties par mūsu ciemiņu – folkloras kopas „Rekavas dzintars” un Balvu Valsts ģimnāzijas tautas deju kolektīva „Purenīte” brīnišķīgo koncertu.
17.maijā tiek atzīmēta arī Ugunsdzēsēju un glābēju diena, tāpēc Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta un Balvu Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības darbinieki deva padomus un demonstrēja kā savaldīt liesmas ar ugunsdzēšamā aparāta palīdzību.
Ar ugunīgām dejām pasākumu bagātināja arī šova deju grupa „LEO” un deju studijas „TEPSIHORA” dejotājas Līgas Morozas – Ušackas vadībā.
Balvu Valsts ģimnāzijas muzejs arī pulcināja lielu apmeklētāju skaitu un pārsteidza nevienu vien atnācēju. Jānis Vilāns no Olaines novada muzeja viesu grāmatā ierakstījis: „Ļoti jauka un negaidīta ekspozīcija. Pārsteidza seno lietu krājums, kas rūpīgi krāts un saglabāts gadu gaitā”.
Pie Balvu bērnu un jauniešu centra darbojās “Sarkanais CHILL pagalms” ar iespēju baudīt sarkanu tēju un sarkanus saldumus, baudīt vakara atmosfēru.
Ēriks Kanaviņš piedāvāja iespēju vizināties Balvu ezerā ar plostu „Vilnītis”.
Katru gadu aktīvi muzeju nakts pasākumos piedalās arī Balvu luterāņu baznīca, kura sniedz iespēju baudīt garīgu gaisotni līdz pat vēlam vakaram. Šogad baznīcā varēja uzzināt par sarkanās krāsas liturģisko nozīmi.
Balvu Novada muzejs izsaka lielu pateicību Balvu Kultūras un atpūtas centram un Ivaram Saidem par tehnisko atbalstu, visiem pasākuma dalībniekiem un apmeklētājiem, kuri atrada laiku atnākt un baudīt Muzeja nakts burvību!

Posted in Jaunumi | Leave a comment