Izstāde “Krāsu ceļš”

afiisa

Posted in Jaunumi | Komentēt nevar

Pasniegta latgaliešu kultūras gada balva “Boņuks 2014″

Latgaliešu kultūras gada balvas “Boņuks” mērķis ir veicināt latgaliešu kultūrvides saglabāšanu
un attīstību,kā arī apkopot un godināt svarīgākos sasniegumus latgaliešu kultūrā pagājušā gada
griezumā.
22.februārī Rēzeknē Latgales vēstniecībā “Gors” nominācijā “Literatūra” par labāko izdevumu balvu
saņēma Juris Cibuļs, “Purlovas grāmatas”autors.
Nominācijā “Gada cilvēks kultūrā” bija izvirzīti arī divi mūsu novadnieki – mūzikas skolotāja,
koru diriģente, vokālo ansambļu vadītāja, baznīcas koru vadītāja un ērģelniece Anastasija Ločmele
un Nemateriālā kultūras mantojuma centra “Upīte”vadītājs Andris Slišāns.
Balvu Novada muzeja “Ziemeļlatgales nemateriālā kultūras mantojuma ekspozīcija” bija izvirzīta
nominācijā “Gada notikums”. Kaut arī galveno balvu šajā nominācijā ieguva Franča Trasuna 150 gadu
jubilejai veltītais pasākums, prieks un gandarījums par paveikto muzeja kolektīvam paliek. 7

8

Posted in Jaunumi | Komentēt nevar

Izstāde

Posted in Jaunumi | Komentēt nevar

Aicinājums!

aicinaajums

Posted in Jaunumi | Komentēt nevar

Gaidīsim! Uz tikšanos!

brikaades

Posted in Jaunumi | Komentēt nevar

Pēcsvētku darba laiks

svetkos_mazaa

Posted in Jaunumi | Komentēt nevar

Darba laiki svētkos

svetkos_mazaa

Posted in Jaunumi | Komentēt nevar

Eseju konkursa noslēgums muzejā

1

„Lietas un vietas, kam jādzīvo cauri laikam…”
Laikā, kad gatavojāmies Latvijas dzimšanas dienai, 14 Ziemeļlatgales jaunieši no Balvu, Rugāju un Viļakas novadiem iesaistījās biedrības „SAVI” organizētajā eseju konkursā, lai paustu savu viedokli par vērtībām, kuras saglabājamas nākamajām paaudzēm. 27.novembrī jaunie autori tikās noslēguma pasākumā Balvu Novada muzejā.
„Laipni lūgti domu lidojumā uz brīnumzemi Latviju!” – tā raksta viena no eseju konkursa uzvarētājām Gita Daukste. Un ceļojums varēja sākties. Emocionālu sveicienu „Lielajiem rakstītājiem” bija atnesuši bērnudārza „Sienāzītis” vecākās grupas audzēkņi – dzejas rindas par dzimto zemi aizkustināja gan lielos, gan mazos.
„Kas ir Latvieši Eiropas Savienībā? Tauta ar savu neatkārtojamo identitāti, bagātīgo valodas krājumu, savdabīgo kultūru …” , raksta Klinta Circene . Brīvības piemineklis, Latvijas himna, tautasdziesmas, Dziesmu un deju svētki, Baltijas jūra un daudzas citas – katram latvietim svarīgas lietas bija nonākušas konkursantu redzeslokā. Žūrijas komisijas priekšsēdētāja Vita Romanovska atzinīgi novērtēja arī jauniešu prasmi ielūkoties savā tuvākajā apkārtnē un novērtēt tādas pamatvērtības kā mājas, ģimene, skolotāja loma cilvēka dzīvē, senču tradīcijas un lietas, kas mums apkārt. „Par vērtību mēs saucam nevis to, kas nāk no lietām pašām, bet to, ko tajās ieliekam, un tieši tas veido tās kopējo būtību”, domā Karīna Duļbinska, Amanda Saleniece ir pārliecināta – ”mēs nekad nedrīkstam aizmirst savus senčus, vecmāmiņas, vectētiņus un vēl senākus radus.” Savukārt Kintija Pušpure atzīst, ka Balvos ir daudz vēsturisku vietu, bet „trīs svarīgākās, par kurām būtu jāzina visiem Balvu iedzīvotājiem, ir: ebreju senkapi, piemineklis Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem un Balvu muiža”. Interesanti un dažādi ir jauniešu darbi, un katrā – kāds domu grauds.
Par dalību konkursā jaunie autori saņēma piemiņas balvas, pateicības un diplomus. 3. vietu konkursā ieguva Kintija Pušpure, 2.vietu – Amanda Saleniece, bet 1.vietas tika piešķirtas diviem dalībniekiem – Gitai Daukstei un Dagnijai Kokorevičai. Dagnija nopelnīja arī laikraksta „Vaduguns” simpātiju balvu, bet Balvu Novada muzeja savu specbalva tika pasniegta Mārtiņam Pušpuram.
Noslēgumā gribas novēlēt, lai katram būtu tāda vieta, kuru iedomājot gribētos teikt kā Dagnijai: „Manas „Līčumājas”… Cik tomēr labi, ka man esat jūs!”
Balvu Novada muzeja vadītāja Iveta Supe
Konkurss norisinājies projekta „Ziemeļlatgales NVO darbības aktivizēšana”ietvaros, kas tiek īstenots ar Īslandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros, un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību.

IMG_8198

IMG_8199

IMG_8201

IMG_8211

IMG_8220

IMG_8218

Posted in Jaunumi | Komentēt nevar

Izstādes novembrī

afisa

Posted in Jaunumi | Komentēt nevar

Projekts „Saglabāt, lai nepazaudētu” piesaista arvien vairāk apmeklētāju un tūristu

Untitled-12014.gada septembrī Eiropas sadarbības dienas ietvaros Sangastē (Dienvidigaunija), Dedovičos (Pleskavas apgabals, Krievija) un Balvos (Latgale, Latvija) notika nemateriālā kultūras mantojuma pastāvīgo un digitālo ekspozīciju, kas izvietotas 19 atjaunotās telpās Sangastes pilī, Balvu novada muzejā un Dedoviču rajona centrālajā bibliotēkā, oficiālā atklāšana. Trīspusējais pārrobežu sadarbības projekts „Saglabāt, lai nepazaudētu – kultūrvēsturiskā mantojuma aizsargāšana” noslēdzās 2014. gada oktobrī ar projekta darba komandas noslēguma tikšanos. Continue reading

Posted in Projekts | Komentēt nevar