Izstādes Balvu Novada muzejā oktobrī!

Metālkalēja Jāņa Keiseļa darbu izstāde

Metālkalēja Jāņa Keiseļa darbu izstāde


Daces Teilānes foto izstāde „Atspulgi”.

Daces Teilānes foto izstāde „Atspulgi”.


Izstāde, kas bija veltīta mūsu novadniekam - ģenerālim Valdim Matīsam. Tajā skatāmas fotogrāfijas, dokumenti, ģenerāļa svētku un ikdienas formas tērpi ar visiem aksesuāriem, apbalvojumi, ko muzejam glabāšanā nodeva V.Matīsa kundze Elvīra Matīsa.

Izstāde, kas bija veltīta mūsu novadniekam – ģenerālim Valdim Matīsam. Tajā skatāmas fotogrāfijas, dokumenti, ģenerāļa svētku un ikdienas formas tērpi ar visiem aksesuāriem, apbalvojumi, ko muzejam glabāšanā nodeva V.Matīsa kundze Elvīra Matīsa.

Posted in Jaunumi | Leave a comment

Latgales Televīzijas sižets par ekspozīciju un Eiropas sadarbības dienu!

http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/01.10.2014-balvu-novada-muzeja-durvis-ver-ziemeljlatgales-kulturas-mantojum.id36173/

Posted in Jaunumi | Leave a comment

Būsiet laipni gaidīti 30.septembrī!

afisa

Posted in Jaunumi | Leave a comment

Durvis vērs Balvu muzeja jaunās ekspozīcijas!!!

30.septembrī visi muzeja apmeklētāji tiek aicināti uz jauno ekspozīciju atvēršanas svētkiem!

Posted in Jaunumi, Projekts | Leave a comment

Pētera Džigura 70 dzīves gadu jubilejas izstāde!

Afisa_Dziguram.cdr1

Posted in Jaunumi | Leave a comment

Balvos izskanējuši “Pelēko akmeņu stāsti”.

Rekavas_dzintars 22.-23.augustā Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007-2013 atbalstītā projekta ELRII-308 „Saglabāt, lai nepazaudētu – kultūrvēsturiskā mantojuma aizsargāšana” ietvaros Balvos notika noslēdzošais starptautiskais pasākums „Pelēko akmeņu stāstu dienas”.

Konferencē uzstājās Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Apvienotā Tehniskā Sekretariāta vadītāja Unda Ozoliņa, uzrunas teica Balvu novada Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis, Igaunijas Republikas Sangastes lauku pašvaldības Administrācijas vadītājs Kaido Tambergs, Krievijas Federācijas Pleskavas apgabala Dedoviču rajona Administrācijas vadītājs Igors Gumeņuks. Ieskatu projekta tapšanas pirmsākumos un muzeja attīstības gaitā sniedza projekta Uzraudzības komitejas priekšsēdētāja Ināra Ņikuļina. Balvu novada pašvaldības aģentūras “Ziemeļlatgales Biznesa centrs” direktors Viktors Šļuncevs iepazīstināja ar Latvijas Amatniecības kameras darbību un mūsu amatnieku aktivitātēm, SIA Dd Studio radošais direktors Jānis Mitrēvics pastāstīja, kā ar mūsdienīgu risinājumu palīdzību saglabāt nemateriālo kultūras mantojumu un nodot to nākamajām paaudzēm. Ar projekta „Saglābt, lai nepazaudētu” gaitu un rezultātiem iepazīstināja projekta eksperte Ruta Cibule, koordinatore Iveta Supe un projekta vadītāja Sanita Putniņa. Konferences noslēgumā ieskatu Pārrobežu sadarbības Programmas darbībā un tālākajās iecerēs sniedza projekta uzraudzības komitejas pārstāve no Krievijas Federācijas – Marija Bulatova. Īpašu gaisotni konferencē palīdzēja uzburt folkloras kopa „Rekavas Dzintars” un Baltinavas un Tilžas audējas, kuras demonstrēja pašu austus Ziemeļlatgales brunčus un lakatus. Balvu novada Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis savā uzrunā uzsvēra, ka projektam ir savs materiālais ieguvums katrā no partneru pašvaldībām – gan Sangastē, gan Dedovičos, gan Balvos, bet tomēr vislielākais ieguvums ir cilvēku savstarpējā iepazīšanās, kontakti, kas rada tādu nākotnes cerību, ka būs arī nākamie projekti, kas ir pats galvenais, jo tāds ir Eiropas struktūrfonduprogrammu apgūšanas mērķis. Pēc nelielas ekskursijas pa pilsētu sekoja emocionāla un iespaidiem bagāta pirmā tikšanās ar jaunajām Balvu Novada muzeja ekspozīcijām. Otrajā dienā pilsētas centrālajā laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra norisinājās Starptautiskais amatnieku tirdziņš. Tirgotāji no tuvas un tālas apkārtnes piedāvāja gan interesantus amatniecības izstrādājumus, gan gardas smaržīgas lietas. Starptautiska žūrija izvērtēja amatnieku piedāvājumu un tika piešķirtas nominācijas „Ziemeļlatgales suvenīrs” – trešo vietu ieguva SIA “Paradīzes putni” radītās smaržīgās „Paradīzes lavandas”, otro vietu ieguva alus darītājs Dainis Rakstiņš no Bērzpils, bet galveno balvu nopelnīja bitenieki Ruta un Jānis Silaunieki no Tilžas par īpašo krēmu „Zelta bite”. Arī balva bija īpaša – Sangastes gada suvenīrs no Igaunijas – Sangastē ražoto dažādu graudu pārslu iepakojums. Kā atzina Apvienotā tehniskā Sekretariāta pārstāvji – mēs esam pārspējuši paši sevi. Vēl priekšā daži noslēguma darbi un 2014.gada 30. septembrī Eiropas Sadarbības dienas ietvaros, durvis apmeklētājiem vērs jaunās Balvu Novada muzeja ekspozīcijas, kas stāstīs par mūsu īpašo – Ziemeļlatgales nemateriālo kultūras mantojumu. Projekta „Saglabāt, lai nepazaudētu – kultūrvēsturiskā mantojuma aizsargāšana”, mērķis ir muižu kompleksu attīstība to saglabāšanai, atpazīstamības veicināšanai un lietderīgai materiālā (kultūras pieminekļi) un nemateriālā (folklora, amati, tradīcijas, rituāli) kultūras un dabas mantojuma izmantošanai. „Pelēko akmeņu stāstu dienas” ir viens no 3 starptautiskajiem 2 dienu pasākumiem, kas tiek īstenots projekta ietvaros. 2013.gada 27. un 28. septembrī Sangastē, Igaunijā norisinājās projekta pirmais starptautiskais pasākums „Rudzu dziesmas. Ražas novākšanas svētki” un 2014.gada 23.-24.maijā – „Lakstīgalu pogošana” Dedovičos, Krievijā.

http://balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=9771%3A0&catid=9%3Ajaunumi&Itemid=42&lang=lv

Una_OzolinaAndris_KazinovskisIveta_GabraanePirmo vietu ieguva Rutta Silauniece no Tilžaselrii3

Posted in Jaunumi, Projekts | Leave a comment

Starptautiskā pasākuma “Pelēko akmeņu stāstu dienas” programma

Untitled-1     Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments 2007-2013 Granta līgums: ESTLATRUS/2.2./ELRII-308/2012/32 PROJEKTS Nr. ELRII-308 „Saglabāt, lai nepazaudētu – kultūrvēsturiskā mantojuma aizsargāšana”

Starptautiskais noslēguma pasākums

“Pelēko akmeņu stāstu dienas”

2014. gada 22.-23. augusts Balvos, Latvijā

Programma

PIEKTDIENA 22.08.2014

13:00-14:00    Dalībnieku ierašanās Iekārtošanās viesnīcā “Balvi” Tautas iela 14, Balvi, Balvu novads

14:00-15:00    PUSDIENAS Balvu muižā Brīvības iela 47, Balvi, Balvu novads

15:00-17:00   Projekta noslēguma konference “Pelēko akmeņu stāstu dienas” Balvu Kultūras un atpūtas centrs, Brīvības iela 61, Balvi

-Apvienotā Tehniskā Sekretariāta vadītājas Undas Ozoliņas uzruna

– Balvu novada Domes priekšsēdētāja Andra Kazinovska uzruna

– Igaunijas Republikas Sangastes pagasta pašvaldības Administrācijas vadītāja Kaido Tamberga uzruna

– Krievijas Federācijas Pleskavas apgabala Dedoviču rajona Administrācijas vadītāja Igora Gumeņuka uzruna

– Projekta Uzraudzības komitejas priekšsēdētājas Ināras Ņikuļinas ziņojums

– Projekta nemateriālā kultūras mantojuma ekspertes, Balvu Centrālās bibliotēkas direktores Rutas Cibules ziņojums

– Latvijas Amatniecības kameras prezidentes Diānas Karašas ziņojums

– Projekta meistardarbnīcu Ziemeļlatgalē rezultāti

– Projekta koordinatore, Balvu Novada muzeja vadītāja Iveta Supe

– IKT un jaunrades pielietojums Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm

– Jānis Mitrēvics Ddstudio radošais direktors

– Projekta „Saglābt, lai nepazaudētu” gaita un rezultāti

– Projekta vadītāja Sanita Putniņa

– Projekta Uzraudzības komitejas pārstāvja no Krievijas Federācijas Marijas Bulatovas ziņojums Piedalās: Folkloras kopa „Rekavas Dzintars”, vadītājs Vilis Cibulis Baltinavas novada audēji, vadītāja Iveta Gabrāne

16:30    Kafijas pauze

17:00-18:30   Ekskursija pa Balviem ar noslēgumu Balvu Novada muzejā Iepazīšanās ar Ziemeļlatgales nemateriālā kultūras mantojuma ekspozīcijām Brīvības iela 46, Balvi

18:30-19:30    BRĪVAIS LAIKS – dalībniekiem Starptautiskās projekta Darba grupas un Uzraudzības komitejas tikšanās / Piedalās preses pārstāvji Balvu Novada muzejs Brīvības iela 46, Balvi

19:30   VAKARIŅAS un vakara programma Balvu muiža Brīvības iela 47 Balvi – Reģiona suvenīra konkursa uzvarētāju paziņošana – 19. gadsimta muižas tērpu demonstrējumi

SESTDIENA 23.08.2014

8:00-10:00   BROKASTIS Balvu muiža, Brīvības iela 47, Balvi

8:00 – 13:00   Starptautiskais amatnieku tirdziņš Balvos Pilsētas Centrālajā laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra Brīvības iela 61, Balvi 13:00   Izbraukšana uz viesu namu „Paradīzes” no viesnīcas „Balvi” Tautas iela 14, Balvi

13:30 – 15:00   Iepazīšanās ar „Sakoptākais īpašums 2013” Balvu Novadā un PUSDIENAS brīvā dabā viesu namā „Paradīzes” Bērzkalnes pagasts, Balvu novads

– Pasākuma izvērtējums

15:00 Dalībnieku aizbraukšana

Posted in Jaunumi, Projekts | Leave a comment

Aicinām – starptautiskais amatnieku gadatirgus Balvos

afisa_tirdzins_maza

Posted in Jaunumi, Projekts | Leave a comment

Tiek izsludināts konkurss “Gada suvenīrs”

Untitled-1

 

No šī gada 1.augusta līdz 14.augustam Balvu novada pašvaldība izsludina konkursu „Balvu novada suvenīrs 2014”.
Izveido savu suvenīru vienā no četrām cenu kategorijām, aizpildi anketu un nogādā to Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils iela 1a, Balvi.
Labākā suvenīra autoram, ko noteiks vērtēšanas komisija, būs iespēja noslēgt līgumu ar Balvu novada pašvaldību par suvenīru iegādi reprezentācijas vajadzībām.
Labāko darbu autori tiks apbalvoti Balvu novada svētkos – 16.augustā.
Esi radošs – piedalies!

Konkursa nolikumu un pieteikuma anketu skatīt šeit

Konkurss tiek veikts Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.- 2013. gadam atbalstītā projekta Nr. ERLII-308 „To preserve not to lose it- safeguarding of cultural heritage” (latviskais tulkojums: „Saglabāt, lai nepazaudētu – kultūrvēsturiskā mantojuma aizsargāšana”) ietvaros. Granta līgums Nr. ESTLATRUS/2.2/ERLII-308/2012/32.

 

Posted in Jaunumi, Projekts | Leave a comment

Informācija apmeklētājiem

Sakarā ar Balvu Novada muzeja ekspozīcijas rekonstrukciju

izstādes uz laiku slēgtas.

Atvainojamies apmeklētājiem par sagādātajām neērtībām.

Posted in Jaunumi | Leave a comment