Projekta ”Saglabāt, lai nepazaudētu” ietvaros jaunie keramiķi pilnveido meistarību.

 

logo_kopaa

 

 

 

 

11.aprīlī – gandrīz pašā Mākslas dienu priekšvakarā  – topošie Balvu mākslinieki kopā ar Tautas daiļamata meistariem Jolantu un Valdi Dundeniekiem apguva prasmi – kā iemācīt mālu dziedāt. Pavasara un Lieldienu gaidu noskaņā nodarbību stundas aizritēja pavisam nemanot. Sākumā, lai iepazītu keramikas tapšanas procesu, visi kopā noskatījās Modra Teilāna veidoto videofilmu „ Vāpes dziesma”, tad atlika vien ķerties pie darba. Meistaru prasmīgo roku un stāstījuma vadībā  katrs dalībnieks izveidoja savu „pavasara vēstnesi” -  svilpaunieku, vai kādu citu jauku figūriņu. Vēl gan jānogaida kāds laiciņš, lai māla brīnumi kārtīgi izžūst, tad izceļo caur karsto cepli. un tad jau varēs ieskandināt visu mākslas skolu!

Projekta ELRII 308 „ Saglabāt, lai nepazaudētu” koordinatore,

Balvu Novada muzeja vadītāja  Iveta Supe.

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgi īstenojamus pasākumus pierobežas reģiona attīstībai ar mērķi uzlabot reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.Programmas mājas lapa www.estlatrus.eu.

1 3 4 5

Tēma Jaunumi, Projekts

Tradicionālās dziedāšanas meistardarbnīcas

 

trad dziedDivas dienas – 2014.gada 3. un 4. aprīlī Balvu Novada muzejs tika pieskandināts ar skanīgām balsīm. 14 mūzikas pedagogi no Ziemeļlatgales novadiem bija sanākuši kopā, lai smeltos pieredzi un mācītos tradicionālo dziedāšanu etnomuzikoloģes, profesores, Dr.art. Andas Beitānes vadībā.

Nodarbībās varēja iepazīt A. Beitānes veiktos pētījumus, videoierakstos klausīties autentiskos Ziemeļlatgales sievu dziedājumus, kā arī praktiski nostiprināt teorētiski apgūtās zināšanas.

Tika iepazīti gan „toku bolsi”, gan kāzās un citos godos dziedamās Ziemeļlatgalei raksturīgās melodijas, kā arī sagatavota programma dalībai starptautiskā pasākumā „Lakstīgalu treļļi” Krievijā, Dedovičos š.g. 23.-24.maijā.

Dalībnieki izteica lielu gandarījumu par darbnīcās gūtajām zināšanām un pieredzi.

Nākamais pasākums projekta ELRII 308 „Saglabāt, lai nepazaudētu” ietvaros – Keramikas meistardarbnīcas Jolantas un Valda Dundenieku vadībā šī gada 11.aprīlī Mākslas skolā.

Balvu Novada muzeja vadītāja, Projekta koordinatore Balvos  Iveta Supe

logo_kopaa

 
 
 
 
 
 
Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgi īstenojamus pasākumus pierobežas reģiona attīstībai ar mērķi uzlabot reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.
Programmas mājas lapa www.estlatrus.eu.

 

Tēma Jaunumi, Projekts

Mūsu lepnums!

26.martā Balvu Kultūras un atpūtas centrā notika svinīgs pasākums - Balvu novada Gada balva kultūrā "Mūsu lepnums”, kurā tiek godinātas personas, kuras sniegušas būtisku ieguldījumu kultūras nozarē Balvu novadā. Balvu novada Gada balvas kultūrā „Mūsu lepnums” nominācijas “Gada muzejnieks” ieguvēja – Balvu Novada muzeja vadītāja Iveta Supe.

                                                                                                   

26.martā Balvu Kultūras un atpūtas centrā notika svinīgs pasākums “Mūsu lepnums”, kurā tiek godinātas personas, kuras  sniegušas būtisku ieguldījumu kultūras nozarē Balvu novadā.

Balvu novada Gada balvas kultūrā   „Mūsu lepnums” nominācijas “Gada muzejnieks” ieguvēja – Balvu Novada muzeja vadītāja Iveta Supe

 

Tēma Jaunumi

Sveicieni!!!

Paldies Balvu teritoriālajai invalīdu bierībai par sisrnīgajiem sveicieniem!! Sirsnības un pozitīvu domu pilnu ikkatru dienu ikvienam ;)IMG_3371

Tēma Jaunumi

Muzejā tiekas pilsētas vadītāji

13

 

11.februāra vakarā Balvu Novada muzejs aicināja uz tikšanos bijušos Balvu pilsētas vadītājus, lai kopā nosvinētu pilsētas dzimšanas dienu un lai papildinātu informāciju ekspozīcijai par pilsētas vēsturi.

 

Uz aicinājumu atsaucās četri pilsētas vadītāji – Ināra Ņikuļina, Jānis Trupovnieks, Juris Annuškāns un Dzintars Putniņš. Tikšanās noritēja svinīgā un mājīgā atmosfērā, pārrunājot bijušos laikus, veiksmīgus un mazāk veiksmīgus projektus, izskanēja arī idejas nākotnei.

Viena no pārdomām – izveidojoties novadam mazinājies Balvu pilsētas statusa nozīmīgums, mazinājies pilsētnieku patriotisms. Jānis Trupovnieks ar sajūsmu atcerējās, kā vēl pirms nedaudziem gadiem „Pilsētas svētkos” visi Balvi bija uz viena viļņa. Ināra Ņikuļina atzina, ka sākotnēji, pašvaldībām apvienojoties novadā, bijušo rajona centru statusa svarīgumu netieši mazināja likums, taču dzīve rāda, un kaimiņu pilsētās to ir atzinuši, ka arī pilsēta – tā ir atsevišķa teritoriāla vienība novadā – ar savām tradīcijām, ar sirdi un seju. Arī Balvi to pazaudēt nedrīkst. Caur pilsētu arī viss novads iegūst spēku. Dzintars Putniņš ar skumjām secināja, ka arvien vairāk iedzīvotāju izvēlas atstāt dzimto vietu un doties svešumā.

Pilsētas „mēri” tika aicināti nosaukt 3, viņuprāt, nozīmīgas lietas, kas norisinājušās pilsētā, laikā, kad viņi stāvēja vadības priekšgalā. „Trīs – tas noteikti ir par maz!” atbilde bija viennozīmīga. Atmodas laika norises ar milzīgajām pārmaiņām visās sfērās: „Staņislava” pieminekļa atjaunošana; estrādes atklāšana pēc remonta; Lāča dārza izveidošana; daudzās pārmaiņas infrastruktūras sakārtošanā ; šķeldas katlumāja, kas bija 1.tāda Latvijā; Amatniecības vidusskolas, Mākslas skolas un citu iestāžu izveidošanās; pirmais pašvaldības uzņēmums „Turība”, SIA Balvu tirgus; pirmie siltināšanas projekti; starptautiskās sadarbības uzsākšana ar Lieksu, Taivānu; dalība konkursā „Sakārtotākā pilsēta Latvijā”, kur pirmoreiz palikām 2. – aiz Siguldas, bet 2005.gadā ieguvām 1. vietu; pirmās datortehnikas ieviešana pašvaldības darbā; vērienīgie ielu un tilta rekonstrukcijas darbi; pirmoreiz no valsts iegūtais līdzfinansējums katoļu baznīcas rekonstrukcijai; Strūklakas izveidošana un skvēra rekonstrukcija; peldbaseina būvniecība, muzeja, bibliotēkas, biznesa centra rekonstrukcija …. uzskaitījumu varētu turpināt vēl un vēl.  J.Trupovnieks atzina, ka nekad agrāk, darbojoties kopā ar citiem, nav paveicis tik daudz, kā šajā laikā. Protams, daudzi no šiem projektiem sākumā nemaz nebija tik viennozīmīgi pozitīvi novērtēti. Piemēram – Lāča dārzs, par kura tapšanas gaitu no Dz.Putniņa uzzinājām daudzas interesantas nianses. Dažādas bijušas domas par šo vaibstu pilsētas sejā, tomēr šodiena pierāda – Lāča dārzs kļuvis par vienu no interesantākajām un apmeklētākajām vietām, tomēr svarīgi ir ne tikai izveidot, bet arī uzturēt un attīstīt. Tehniskais projekts šī pilsētai nozīmīgā objekta realizācijai ir, atliek tikai gaidīt savu kārtu tā realizācijai. Bijušie vadītāji domā, ka tas jādara nekavējoties. Juris Annuškāns atzina, ka ne vienmēr vajag lauzties aizslēgtās durvīs – labāk izdarīt kvalitatīvi tieši to, ko tu pašreiz vari, tā ir liela atbildība un uzdrīkstēšanās – rīkoties atšķirīgi, citādi, kad Tev ir pārliecība par labu rezultātu. Noslēgumā radās vēl dažas atziņas – katram pašam jābūt aktīvam, atbildīgam un drosmīgam, tikai tad var cerēt uz rezultātu; šobrīd svarīgi – ieguldīt saimnieciskās darbības veicināšanā, taču tas jādara ļoti profesionāli – īpaši ar tiem objektiem, kuri ir mūsu pilsētas kultūrvēsturiskais mantojums. Lai veiksmīgi attīstītos pilsēta, nepieciešams pieaicināt nozaru ekspertus, kvalificētus speciālistus, kā arī nodrošināt aizsākto darbu un projektu pēctecību, neraugoties uz vadības maiņām.

Muzeja viesiem bija iespēja apskatīt izstādi, noskatīties videomateriālus par pilsētas vēsturi, minēt Irēnas Šaicānes sagatavoto krustvārdu mīklu. Viesi bija ļoti pateicīgi tikšanās organizatoriem, gandarīti par jauki pavadīto pilsētas dzimšanas dienas vakaru. Ceļamaizei pilsētas vadītāji no muzeja darbiniekiem saņēma ābolu ar vēlējumu – lai vienmēr, kā Ņūtonam, ir ābols, kurš pareizajā brīdī uzkrītot uz galvas rada ideju. Ņūtons atklāja gravitācijas likumu – Zemes pievilkšanas spēka likumu.  Arī mums svarīgi sajust šo savstarpējās pievilkšanas spēku, turēties kopā, nepazaudēt vienam otru, tad varēsim paveikt lielas lietas.

Balvu Novada muzeja vadītāja IvetaSupe.

 

Tēma Jaunumi

Mākslas draugu tikšanās

 

Pilsētas dzimšanas dienā muzejā tikās mākslas draugi. Svētkus atklāja  „Jautrie zīmulīši” no  pirmsskolas izglītības iestādes „Sienāzītis” un apsveikuma vārdus no pašvaldības teica Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājas vietniece kultūras jautājumos Iveta Tiltiņa. Paldies vārdus saņēma dāsnie balvenieši, kuri papildinājuši  muzejā esošo J.Ūdra mākslas kolekciju ar saviem dāvinājumiem –  Cunsku  ģimene un Rita Pennere. Pasākuma otro daļu – gleznošanas studijas „Olīves” 5 gadu jubilejas izstādi – ar dziesmu par ceļu uz mājām ievadīja A.Ločmele ar savu audzēkni Nelliju Teilāni. Paldies māksliniekiem par svētku sajūtu!

 

6 8 11

Tēma Jaunumi

Apmācības muzeja darbiniekiem.

Nu jau aizvadīta otrā muzeju un tūrisma centru darbinieku apmācības sesija, kura notika š.g. 27.-30. janvārī Daugavpilī Latgales plānošanas reģiona projekta “Muzeju Vārti”, LLB-2-208 ietvaros. Vispārējais projekta mērķis ir veicināt kultūras mantojuma saglabāšanu Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu teritorijā.

Apmācībās piedalās gan Balvu novada, gan mūsu kaimiņu Rugāju, Baltinavas, Viļakas novadu muzeju darbinieki. Pirmās apmācības noritēja Lietuvā, Utenas rajonā, kur uzsvars tika likts uz radošo domāšanu, vizuālo komunikāciju un muzeja ekspozīciju veidošanu. Daugavpilī galvenā apmācību tematika bija ekonomiskās darbības pamatnoteikumi, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas kā arī tūrisma produktu mārketings. Trešā apmācību sesija notiks 24. – 28.februārī Baltkrievijā Polockā.

15 16 17 18

Tēma Jaunumi

Ciemos pie Briežuciema bērnu un jauniešu folkloras kopas „Soldonī”!

Projekta „Saglabāt lai nepazaudētu” ietvaros Balvu Novada muzeja darbinieki ciemojās pie Briežuciema bērnu un jauniešu folkoras kopas „Sodonī”. Projektam tiek vāktas un apzinātas tradicionālās dziedāšans, dejošanas, rotaļu, mūzikas instrumentu spēlēšanas un maskošanās tradīcijas Ziemeļlatgalē. Ar lielu prieku un gandarījumu var secināt, ka Briežuciema bērni un jaunieši pārmanto un cenšas saglabāt tās tradīcijas, kuras daudzviet jau ir piemirstas. „Soldonī”  parādīja savu prasmi dziedāt, iet rotaļās un muzicēt ar dažādiem instrumentiem, pat ar ķemmi.

Šobrīd jaunieši ar pilnu atdevi kopā ar savu vadītāju Anitu Pakalnīti  intenīvi gatavojas etnogrāfisko ansambļu un folkloras kopu reģionālajai skatei š.g. 7.februārī Rugājos. Šis folkloras kopas sastāvs ir kopā pavisam neilgu laiku, tāpēc šī būs viņu pirmā piedalīšanās skatē. Novēlam viņiem veiksmi un lai labi skan!

br2 br1 br3

Tēma Jaunumi

Tiekamies!!!

makslas draugi

Tēma Jaunumi

BALVU NOVADA MUZEJU TURPINA PATĪKAMI PĀRSTEIGT MĀKSLINIEKI!

Nesen , kā muzejā noslēdzās V.Baškirova un A.Grinčukas personālizstāde , kuras noslēgumā balvenietis Valdis Baškirovs muzejam uzdāvināja savu darbu “Daugava rudenī”. Paldies, māksliniekam!!!

davana

 

 

 

 

 

 

 

Šobrīd muzejā ir skatāmi J.Ūdra darbi no muzeja krājuma kolekcijas un gleznošanas studijas “Olīves” 5.gadu jubilejas izstāde. Visi mīļi gaidīti!!!

Tēma Jaunumi