Balvu Novada muzejs

Veiksmīgu Jauno 2014.gadu!

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 03 Janvāris 2014

Lai Jaunā gadā darbi sokas, Un nogurumu nezin rokas. Lai tālu gaišas domas traucas, Un apkārt labu draugu daudz!   Muzejs jauno gadu sāk ar jauniem darbiem,domām un dāvanām. Liels paldies kalējam Jānim Keiselim par grezno grillu, kas tagad rotā muzeja telpas un ir apskatāms ikvienam interesentam.1          

Vēl līdz 14.janvārim,Jums, ir iespēja apskatīt Nikolaja Gorkina pasteļu izstādi "Atgriešanās" un V.Baškirova un A.Grinčukas darbu personālizstādes. Bet jau no 20. janvāra  plkst.15.00 mūs visus priecēs mūsu pašu "Olīves" ar saviem darbiem. Visi mīļi gaidīti!

Muzeju nakts 2013

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 23 maijs 2013

Šā gada 18.maijā Balvu Novada muzejā norisinājās Starptautiskās muzeju dienas un Eiropas muzeju nakts pasākumi. Šogad muzeju nakts tēma bija – „Zaļā krāsa - MEŽS”. Rīts sākās ar Balvu mākslas skolas organizēto III Starptautisko vizuālās mākslas konkursa „Dabas pasaule”-„Putnu pasaule” dalībnieku apbalvošanas pasākumu. Konkursam darbi bija iesūtīti gan no visas Latvijas, gan arī no tālām zemēm - Ķīnas, Baltkrievijas, Rumānijas, Ukrainas, Serbijas, Krievijas – pavisam no 16 dažādām valstīm. Bērnu darbi muzejā būs skatāmi līdz 18.jūnijam. Visas dienas garumā no muzeja kāpnītēm apmeklētājus uzrunāja dažādu iestāžu veidotie mākslas objekti – spaiņi, kuri tapa akcijas „Spainis mākslas” ietvaros.

Lasīt tālāk...

Eiropas muzeju nakts 2013

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 15 maijs 2013

Muzeju_nakts_programma1  

Mākslas dienas 2013 arī Balvu Novada muzejā!

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 19 Aprīlis 2013

maakslas dienas

Iepazīsim Latvijas likteņgaitas...

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 11 Aprīlis 2013

Šobrīd muzejā ir apskatāma Latvijas okupācijas muzeja ceļojošā izstāde- „Latvija 1939-1991: no okupācijas līdz brīvībai”. Izstādes dokumenti, fotogrāfijas un teksti atspoguļo Latvijas valsts un tautas likteņgaitas, sākot ar neatkarīgas valsts proklamēšanu, cauri brīvības zaudēšanai un divu totalitāro režīmu okupācijām līdz neatkarības atgūšanai. Aplūkoto notikumu vidū ir Latvijas valsts nodibināšana un starptautiskā atzīšana, IMG_0597neatkarības zaudēšana, deportācijas, vācu okupācijas laiks un holokausts, partizānu cīņa par neatkarību, Atmodas kustība un neatkarības atjaunošana.

"Sibīrijas bērni" tiekas muzejā

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 04 Aprīlis 2013

25.martā pēc piemiņas pasākumiem Balvos un Stacijā, Balvu Novada muzejā uz tikšanos aicināja Sibīrijas ceļus izgājušie novada ļaudis. Īpašu sveicinu – pētnieciskā darba prezentāciju par savu dzimtu - bija sagatavojusi Tilžas vidusskolas skolniece Tatjana Krima ( darba vadītāja – Aina Rakstiņa). Aizkustināja jaunietes interesantais stāstījums par Krimu dzimtas smago likteni, tomēr noslēgumā meitene secināja, ka ir bijis arī kaut kas labs – Sibīrijā satikās un iepazinās viņas vecvecāki, un pateicoties tam pasaulē ir arī viņa... Skaudri izskanēja Rīgas Valsts tehnikuma audzēknes Kristas Bleideres ( pedagogs Gunta Blauma) izpildītā Imanta Ziedoņa Epifānija, kurā runāts par šodienas situāciju Latvijā un tiem, kas spiesti atstāt Dzimteni šodien. Noslēgumā kā lūgšana latviešiem atgriezties mājās izskanēja Astras Ločmeles un Edgara Kamendera dziedātā dziesma. Pasākuma dalībnieki iepazina Latvijas Okupācijas muzeja ceļojošo izstādi „Latvija no okupācijas līdz brīvībai”, dalījās atmiņās. Īpašs paldies Annai Cibulei no Bērzkalnes, kuras atnestās fotogrāfijas papildinās muzeja krājumu.IMG_8602 1(1) 2(1) 5 10 11 12 15 16 18 IMG_8550

5.starpnovadu zinātniski praktiskā konference „Latvieša pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos” Madonā

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 02 Aprīlis 2013

2013.gada 22.martā  jau piekto gadu risinājās starpnovadu konference „Latvieša pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos”. Tās iniciators ir  mūsu novadnieks Jānis Vanags, kura vecvecāki 1949.gada 25.martā tika deportēti uz Tālajiem Austrumiem. Pirmā konference 2009.gadā notika Balvos, piedaloties kuplam apmeklētāju lokam: gan represētajiem, gan interesentiem, gan skolu jaunatnei, kas bija rakstījusi pētnieciskos darbus par savu novadnieku likteņiem. Uz Madonu devās 12 cilvēki: represētie, novada vēstures skolotāji un skolēni, kuri konferences gaitā prezentēja savus radošos darbus. Pasākumu atklājot, tika iedegtas piecas sveces. Pirmo sveci iededzināt aicināja  Balvu novada pārstāvi Irēnu Šaicāni, kura ir gan pati uzstājusies ar  pētījumu par deportēto balveniešu likteņiem, gan visās konferencēs ar labiem rezultātiem ir piedalījušies viņas konsultētie skolēni, kas rakstījuši zinātniski pētnieciskos vai radošos darbus. Bērzpils vidusskolas 7.klases skolniece Elīna Raciborska stāstīja par savu vectēvu Jāzepu Raciborski. Darba nosaukums bija „Mana vectēva atmiņas par Sibīriju (1949-1957)” (darba konsultante: skolotāja Anita Stepanova), bet Balvu Valsts ģimnāzijas 11a.klases skolniece Ieva Lauskiniece radošajam darbam, izvēloties virsrakstu „Svešumā dzimušais” (darba konsultante: skolotāja Irēna Šaicāne), stāstīja par savas vecmammas brāli Arnoldu Auziņu, kurš piedzima Sibīrijā. Konferences noslēgumā tika pieņemta rezolūcija, kur viens no punktiem skan šādi: - Aicināt novadu pašvaldību vadītājus, deputātus un skolu jaunatni lielāku uzmanību veltīt politiski represētājiem, citiem iedzīvotājiem, kas ar savu darbu un attieksmi pret sabiedrībai nozīmīgām vērtībām sekmē valstiskās piederības apziņas veidošanos jaunākajā paaudzē. 2014.gadā, kad apritēs 1949.gada 25.marta deportācijas  65. gadadiena, 6. starpnovadu zinātniski praktiskā  konference „Latvieša pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos” notiks Balvos.DSCN3461 DSCN3419 DSCN3421 DSCN3422 DSCN3441 DSCN3442