Balvu Novada muzejs

5.starpnovadu zinātniski praktiskā konference „Latvieša pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos” Madonā

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 02 Aprīlis 2013

2013.gada 22.martā  jau piekto gadu risinājās starpnovadu konference „Latvieša pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos”. Tās iniciators ir  mūsu novadnieks Jānis Vanags, kura vecvecāki 1949.gada 25.martā tika deportēti uz Tālajiem Austrumiem. Pirmā konference 2009.gadā notika Balvos, piedaloties kuplam apmeklētāju lokam: gan represētajiem, gan interesentiem, gan skolu jaunatnei, kas bija rakstījusi pētnieciskos darbus par savu novadnieku likteņiem. Uz Madonu devās 12 cilvēki: represētie, novada vēstures skolotāji un skolēni, kuri konferences gaitā prezentēja savus radošos darbus. Pasākumu atklājot, tika iedegtas piecas sveces. Pirmo sveci iededzināt aicināja  Balvu novada pārstāvi Irēnu Šaicāni, kura ir gan pati uzstājusies ar  pētījumu par deportēto balveniešu likteņiem, gan visās konferencēs ar labiem rezultātiem ir piedalījušies viņas konsultētie skolēni, kas rakstījuši zinātniski pētnieciskos vai radošos darbus. Bērzpils vidusskolas 7.klases skolniece Elīna Raciborska stāstīja par savu vectēvu Jāzepu Raciborski. Darba nosaukums bija „Mana vectēva atmiņas par Sibīriju (1949-1957)” (darba konsultante: skolotāja Anita Stepanova), bet Balvu Valsts ģimnāzijas 11a.klases skolniece Ieva Lauskiniece radošajam darbam, izvēloties virsrakstu „Svešumā dzimušais” (darba konsultante: skolotāja Irēna Šaicāne), stāstīja par savas vecmammas brāli Arnoldu Auziņu, kurš piedzima Sibīrijā. Konferences noslēgumā tika pieņemta rezolūcija, kur viens no punktiem skan šādi: - Aicināt novadu pašvaldību vadītājus, deputātus un skolu jaunatni lielāku uzmanību veltīt politiski represētājiem, citiem iedzīvotājiem, kas ar savu darbu un attieksmi pret sabiedrībai nozīmīgām vērtībām sekmē valstiskās piederības apziņas veidošanos jaunākajā paaudzē. 2014.gadā, kad apritēs 1949.gada 25.marta deportācijas  65. gadadiena, 6. starpnovadu zinātniski praktiskā  konference „Latvieša pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos” notiks Balvos.DSCN3461 DSCN3419 DSCN3421 DSCN3422 DSCN3441 DSCN3442