Balvu Novada muzejs

Seminārs „Ebreji Latgalē: vēsture un piemiņa”

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 13 Marts 2013

Daugavpilī no 2013.gada 7.-9.martam risinājās konference „Ebreji Latgalē: vēsture un piemiņa”, kuru rīkoja muzejs „Ebreji Latvijā” un Daugavpils Universitāte. Semināra mērķis bija iepazīt, kopā izzināt un apdomāt ebreju vēsturi, dzīvi un kultūru no pirmajām kopienām, kas bija apmetušās Latgalē, līdz mūsdienām, kā arī izprast latviešu un ebreju tautu savstarpējās attiecības. Īpaša uzmanība bija veltīta dažādiem Holokausta vēstures aspektiem – nacistu propagandai un presei, nacistu okupācijas režīma represīvajām un varas struktūrām, Holokausta vēstures rakstīšanai un izpētei, kā arī piemiņai par to. Ar referātiem uzstājās gan Daugavpils Universitātes, gan Latvijas Universtātes pasniedzēji un pētnieki, kas pievērsušies Holokausta vēstures jautājumu dziļākai izpratnei. Seminārā varēja piedalīties Latgales pilsētu un novadu pašvaldību darbinieki, muzeju un kultūras namu darbinieki, žurnālisti un pedagogi, nevalstisko organizāciju pārstāvji. Liela daļa no semināra dalībniekiem bija vēstures skolotāji, kas māca par šiem jautājumiem. Arī Latgales muzeju darbinieki, skolotāji un novadpētnieki varēja uzstāties ar saviem pētījumiem Latvijas ebreju vēstures un kultūras jomā. No bijušā Balvu rajona šajā trīs dienu seminārā piedalījās trīs skolotājas (Irēna Šaicāne, Aina Rakstiņa un Inta Ludborža), bet ar referātu „Ebreji Balvos 20.gadsimta pirmajā pusē” uzstājās Balvu Novada muzeja pedagoģe, Balvu Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja Irēna Šaicāne, kuras stāstījums balstījās uz arhīva dokumentu materiāliem un laikabiedru atmiņām.SAM_1663[2] SAM_1329 SAM_1332 SAM_1337