Balvu Novada muzejs

Konkurss par Miķeli Bukšu ir noslēdzies.

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 28 Decembris 2012

Ikvienam muzeja apmeklētājam bija iespēja meklēt un rast atbildes uz anketas jautājumiem par Latgales atmodas cīnītāju Miķeli Bukšu izstādē, kura veltīta viņa 100 gadei. Tās sagatavoja vēstures skolotāja un Balvu Novada muzeja muzejpedagoģe Irēna  Šaicāne. Kopumā tika aizpildītas 76 anketas, no kurām 55 bija ar pareizajām atbildēm. Izlozes kārtībā tika noskaidroti konkursa uzvarētāji. Miķeļa Bukša grāmatu "LATGAĻU ATMŪDA"  saņem: Alvis Mičulis, Balvu Valsts ģimnāzija Karīna IvanovaBalvu Valsts ģimnāzija Gunita Mačāne   Irēnas Šaicānes grāmatu "Balvi - pilsēta ezeru krastos" saņem: Raivis Vilciņš, Balvu Valsts ģimnāzija   Brīvbiļetes uz konkursu "Mis un Misters Balvi 2012" saņem: Dāvis Salmanis, Balvu Valsts ģimnāzija Gaļina Gruziņa   Apsveicam laimētājus!