Balvu Novada muzejs

Turpinās projekts - Meitas krekla un zīļu vainaga darināšanas darbnīcas

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 14 Novembris 2011

Ar VKKF un LRAA atbalstu nu jau otro gadu pamazām top Baltais Abrenes apriņķa tērps BalvuNovada muzeja ekspozīcijai. Tomēr svarīgākais ieguvums ir ne tikai etnogrāfiski precīzie seno priekšmetu atdarinājumi, bet meistardarbnīcās iegūtās zināšanas,kas palīdz nest tālāk Ziemeļlatgales sievu senās prasmes un latviešu tautas dzīvesziņu.

Šoreiz pēcbaltinaviešu iniciatīvas darbnīcas Ivetas Gabrānes vadībā notika kaimiņnovadāveselas 3 dienas. Un pavisam netradicionāli - paralēli nopietniem folkloras unetnogrāfisko materiālu pētījumiem un praktiskajam darbam zīļu vainagaizgatavošanā, jaunieši veica vietējo iedzīvotāju aptauju, izgāja Baltinavasielās zīļu vainagiem galvā un vēroja apkārtējo reakciju. Neizpalika jautra fotosesija - Kā senā galvas rota iederas šodienas pasaulē? Vai tai ir vieta jaunieša garderobē? Kā cilvēks jūtas un ko var atļauties, un ko – nē, nesot šo seno rotu. Kādu vēsti nes vainaga pērļu raksti un zīmes?

Katrs darbnīcu dalībnieks nāca ar savu ieguldījumu - Arīna bija savākusi veseli virkni tautasdziesmu, kas lika aizdomāties ne tikai par vainaga darināšanas tradīciju un simbolisko nozīmi, bet arī par meitas tikumu; Iveta praktiski virknēja pērles pēc Nacionālā vēstures muzeja krātuvēs redzētā parauga, Anna, Zanda un Diāna  pētīja vainagu vēsturi, Kristiāns, Alise un Ilona veica aptauju un apkopoja rezultātus prezentācijā. Meitenes no Rekavas- Santa, Arta un Lība veica fotosesiju un iedzīvotāju reakcijas izpēti, Edgars atbildēja par datorsalikumiem un prezentācijām, Eduards mammai palīdzēja zīmēt vainaga rakstus Nacionālā vēstures muzeja krātuvē. Vakaros tika apkopotas gan Rugāju, Rekavas, Briežuciema gan Balvu un Baltinavas pusē raksturīgās tradīcijas.

Ļoti interesantasizvērtās vakara sarunas ar  Baltinaviešiem - novada muzeja vadītāju Antru Keišu, skolotāju Irēnu Kašu, bibliotēkas vadītāju Ināru Bubnovu, sieviešu biedrības "Vaivariņi"  vadītāju Mariju Bordāni, pirmsskolasIzglītības iestādes vadītāju Ilzi Ločmeli, vidusskolas direktoru Imantu Slišānu, Bleidelu ģimeni un Rugāju novada vidusskolas direktori Inesi Feldmani. Bet īpašs paldies par atbalstu – Baltinavas novada domes priekšsēdētājai LidijaiSiliņai un dalībnieku vecākiem.

Projekta vadītāja Iveta Supe.