Balvu Novada muzejs

Muzeju nakts 2011

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 14 Novembris 2011

Muzeju nakts ir starptautisks Eiropas mēroga pasākums, kas vienā un tajā pašā laikā notiek gandrīz visu Eiropas valstu muzejos. Arī Balvu Novada muzejs 14.maijā bija atvērts apmeklētājiem no plkst.11:00 līdz 01:00 naktī. Muzejā bija skatāmas gan pastāvīgās ekspozīcijas, gan jaunas izstādes un prezentācijas.

Šī gada Muzeju nakts moto bija „Kaimiņi”, un tā kā Balvu Novada muzejam kaimiņos ir Lāča dārzs, kuram šogad aprit 20gadi, kopš tajā tika izveidots savdabīgs akmens dārzs, arī Muzeju nakts tēma tika veltīta lāčiem.

Lielu apmeklētāju, galvenokārt ģimeņu ar bērniem, atsaucību guva izstāde – konkurss „Balvu Lācis 2011”, kur ikviens varēja atnest uz muzeju savu mīluli. Tikai vienu dienu varēja vērtēt un balsot. „Balvu Lāci 2011” un viņa 200 draugus var apskatīt muzejā visu mēnesi.

Īpaši iepriecināja fakts, ka ļoti daudzi apmeklētāji Balvu Novada muzejā bija pirmo reizi. Oficiāli tika reģistrēts 431 apmeklētājs, bet šis skaitlis noteikti ir lielāks, jo pasākumu kuplināja arī tuvāko un tālāko kaimiņu pagastu un novadu rokdarbnieces un audējas no Tilžas, Vectilžas, Krišjāņiem, Baltinavas, Briežuciema. Baltinavas un Briežuciema audējas iepazīstināja ar baltā Abrenes tautastērpa darināšanas procesu, savukārt, Baltinavas vidusskolas jaunieši pastāstīja par savu darbošanos audēju pulciņā. Sirsnīgu un skanīgu gaisotni radīja Rugāju Dāmu ansamblis.

No mūsu kaimiņu – Viļakas novada – interesantus lāču dzīves stāstus bija atvedusi Žīguru meža muzeja saimniece Anna Āze, kas kopā ar saviem palīgiem pie muzeja izveidoja Lāču migu un baudīja lāču vitamīnus - dzērvenes.

Bet lielā lāčāda bija atceļojusi no Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja.