Balvu Novada muzejs

Holokausta upuru piemiņai

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 09 Augusts 2023

Piemiņas vieta Otrā pasaules kara laikā 1941.gada 8. un 9.augustā nošautajiem ebrejiem Kubulu pagasta Celmenē. Nošauto Balvu ebreju radinieki slepkavības vietā uzlika pieminekli. Foto: Iveta Supe, 21.gs.sākums.
Balvu Dzimtsarakstu nodaļas arhīvā Miršanas aktu ierakstu grāmatās ieraksti par ebreju masveidīgu nogalināšanu veikti 1941.gada 9.oktobrī, ierakstā Nr. 32 kā nāves cēlonis minēts "miris". 1941.gada 9.augustā, ieraksts grāmatā, nogalināti 297 ebreji, 115 vīrieši un 182 sievietes, tai skaitā 112 bērni līdz 18 gadu vecumam, 3 nogalinātajiem bija mazāk par gadu, vecākajai sievietei 90 gadu. Dažiem nogalinātajiem nav uzrādīts gadu skaits. (Šaicāne I. Balvi pilsēta ezeru krastos, 217.lpp.)
Balvu novadā Otrā Pasaules kara laikā nošauto ebreju piemiņas vietas ir Baltinavas pagastā, Rugāju pagasta Smilšukalnā, Kubulu pagasta Celmenē, Viļakas ebreju masu kapi.