Balvu Novada muzejs

Vēstures konference Gaujienā "Atzelei 900"

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 14 Novembris 2011

2011.gada 16.aprīlī gan vēstures pētnieki un interesenti, gan muzeju darbinieki, gan vēstures skolotāji, gan vidusskolēni, kuri bija rakstījuši esejas, tikās vēstures konferencē Gaujienas Tautas namā, kura veltīta Atzeles (rakstība ir dažāda: Adzele, Agzele u.c.) zemes 900 gadiem. No Balviem šajā konferencē piedalījās Novada muzeja darbinieces: Astra Ločmele -Ambarova un Irēna Šaicāne. Konferencē vairāki referenti izvirzīja diskutējamus un joprojām pētāmus jautājumus. Novadpētnieks Harijs Grāvis apkopojis plašus un daudzveidīgus materiālus par Gaujienu, kuri ir redzami un lasāmi skaistā grāmatā par Gaujienu.

Tālavas zemju dalīšanas aktā Atzele minēta 1224.gadā. Tulkojot šo tekstu, vēsturnieks A.Švābe identificējis Atzeli ar Gaujienu, kur Livonijas ordenis uzcēla savu pili, kas dēvēta par Scholss Adsel. Tātad – Lielā Atzele.

Taču vēsturnieks M.Auns ar dažādiem pieņēmumiem pamatoja, ka Atzeles centrs drīzāk varētu būt Alūksnes Tempļa kalns. Visticamāk, ka Gaujiena ar Zvārtavu, bijusi Tālavas sastāvdaļa, un tikai kopš 1224.gada tā saistīta ar Atzeli, ar laiku pārņemot un saglabājot seno zemes nosaukumu. Tātad –Mazā Atzele.

Kāpēc 900 gadi? Par pamatu tiek ņemts 1111.gads, kad Novgorodas kņazs Mstislavs iebruka zemē, kas Novgorodas hronikā saukta par Očelu. Daļa vēsturnieku to saista ar Atzeli, kaut arī pastāv versija, ka Očela patiesībā meklējama Novgorodas un Igaunijas pierobežā.

2011.gadā Gaujienas novads par godu 900 gadiem, kad minēts Atzeles (Očelas) vārds pirmo reizi, bijušos Atzeles zemes novadus aicina piedalīties daudzveidīgos pasākumos, kas šovasar notiks gan Gaujienā, Lizumā, Alūksnē, Balvos u.c. ar kopēju tēmu „Apceļo seno Atzeles novadu”. 19.novembrī Gaujienā notiks akcijas noslēgums.

Konferences galvenā doma, ka vēstures pētījumi turpināsies, bet šogad Gaujiena visus interesentus aicina piedalīties apceļot seno Atzeles zemi. Gaujienā bijusi Atzeles pils, bet šo nosaukumu lietoja arī lielākas teritorijas apzīmēšanai. Dažādos laikos Atzeles robežas mainījās, ietverot Alūksnes, Balvu, Gulbenes apkārtni un pat Abrenes teritoriju.

Konferences noslēgumā tika apbalvoti arī vidusskolēni, kuri bija rakstījuši esejas „Atzele – mana novada pagātne un tagadne”. Pirmo un trešo vietu ieguva Gaujienas vidusskolas skolēni, bet otrā vieta tika piešķirta Balvu Valsts ģimnāzijas 10.b klases skolniekam Kristapam Gruševam, kurš vēstures skolotājas Irēnas Šaicānes mudināts uzrakstīja eseju šim konkursam, jo viņš skolēnu pētniecisko darbu iesācis rakstīt par Abreni.

I.Šaicāne