Balvu Novada muzejs

Tiekas vēsturnieki

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 14 Novembris 2011

25.martā, Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā, Balvu Novada muzejā kopā ar represētajiem un citiem interesentiem risinājās Balvu/Baltinavas/Rugāju vēstures skolotāju metodiskās apvienības sanāksme. Lai gan tāda kopā sanākšana vēstures skolotājiem, represētajiem un Balvu iedzīvotājiem notika pirmo reizi, tā noritēja labvēlīgā gaisotnē. Tika uzzināts, kādi sasāpējuši jautājumi vēstures notikumu atspoguļošanā aktuāli ir represētajiem.

Tikšanās sākumā vēstures skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Irēna Šaicāne iepazīstināja ar nesen iznākušo Zvaigznes ABC izdevniecībā franču vēsturnieka Marka Bloka (1886-1994) grāmatu „Vēstures apoloģija jeb vēsturnieka amats”. Skolotāja citēja dažas atziņas no šīs grāmatas, jo arī reizēm uzdots jautājums, kāpēc viņai vajadzīga vēstures pētīšana... Varbūt daļēja atbilde slēpjas 1942.gadā M.Bloka rakstītajos vārdos:

- Pagātnes nezināšana ne tikai kaitē tagadnes izpratnei, bet arī apdraud pašudarbību tagadnē,

- Ikvienā grāmatā par vēsturi vajadzētu būt vienai nodaļai vai vismaz vairākāmrindkopām, kurām būtu aptuveni šāds virsraksts: „Kā es uzzināju to, ko tagad jumsstāstīšu”.

 Šī grāmata var būt interesanta arī jebkuram mūsdienu lasītājam, jo ir viegli un saistoši lasāma.

I.Šaicāne, izmantojot sagatavoto prezentācijas materiālu, turpmākajā sanāksmes gaitā iepazīstināja, kāpēc vēstures pētīšanā un tās mācīšanā skolēniem, ir svarīgi iepazīties ar arhīvu dokumentiem, kā tas ir reāli iespējams, ja mēs dzīvojam, piemēram, Balvos. Turpinot Latvijas Valsts arhīva dokumentu izpēti, ir sagatavotas dokumentu kopijas, to finansiāli atbalstīja Hipotēku bankas klientu klubs „Mēs paši”, kā arī apkopots materiāls par tagadējo 11 balveniešu ģimenēm 1949.gada 25.marta deportācijā.

Latvijas Politiski represēto apvienības Balvu nodaļas vadītāja Nora Pastare iepazīstināja ar vēstules saturu, kuru represētie pieņēmuši pagājušā gadā Valmierā un nosūtījuši Izglītības ministrijai. Tajā izteikta neizpratne, ka Daugavpils konsulāts Latgales skolām krievu valodā aicināja rakstīt esejas par Lielo Tēvijas karu.