Balvu Novada muzejs

Pirms 30 gadiem...

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 31 Augusts 2021

1991.gada 1.septembrī Balvos durvis vēra ceturtā skola pilsētā - Balvu deviņgadīgā skola. Skolas direktore - Ināra Ņikuļina; direktora vietniece mācību darbā - Sarmīte Cunska un direktora vietniece ārpusklases un ārpusskolas darbā - Anastasija Ločmele.

Pateicoties Balvu rajona izpildu komitejas priekšsēdētāja vietnieces Ināras Ņikuļinas iniciatīvai  Lauktehnikas kantora ēka dažu mēnešu laikā bija pilnīgi pārtapusi.

Ziņa par jaunas skolas atvēršanu Balvos nepaslīdēja garām arī Rēzeknes laikrakstam “Darba Karogs”:“Svētdien Balvos tika atklāta jauna deviņgadīgā skola. Neparasti ir tas, ka šajā ēkā vēl gada sākumā saimniekoja Balvu Lauktehnikas ļaudis, bet nu skan bērnu čalas. Lauktehnikai telpas izrādījās par plašām un izpildkomiteja nolēma tās pārbūvēt, pielāgot macību iestādes vajadzībām. Šajos grūtajos laikos to izdarīt nebija viegli un bez skolēnu vecāku, celtnieku čaklajām rokām diez vai 1.septembrī te atskanētu zvans. Tāpēc jo silti visiem pateicās skolas direktore Ināra Ņikuļina.”(Nr.106, 05.09.1991)

Pēc nepilna gada Balvu deviņgadīgo skolu pārdēvēja par Balvu Amatniecības vidusskolu - 1992. gada 27. jūlijā Izglītības ministrs Andris Piebalgs parakstīja pavēli par Balvu Amatniecības vidusskolas dibināšanu.Šodien tā ir Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola.

Informāciju apkopoja vecākā speciāliste vēsturniece Ruta Akmentiņa. Izmantoti Balvu Novada muzeja krājuma un periodika.lv materiāli.

 

Foto: Vēstures stundu muzejā par Latgales partizānu pulku Balvu Amatniecības vidusskolas skolēniem vada A.Šnepers. 1992.gads. Fotogrāfs R.Priedeslaipa.

 

Foto: Balvu Amatniecības vidusskolas pedagogu un audzēkņu darbu izstādes atklāšana muzejā 1994.gada oktobrī. Fotogrāfs J.Šapals.