Balvu Novada muzejs

Pirms 80 gadiem...

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 05 Augusts 2021

Foto: Pieminekļa plāksne ebreju piemiņas vietā Kubulu pagasta "Celmenē" 2021.gadā

EBREJU TAUTAS GENOCĪDA UPURUS PIEMINOT...

ANO Starptautiskā holokausta upuru piemiņas diena ir 27.janvāris,  Latvijā Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas dienu atzīmē 4.jūlijā. Balvu pusē šie traģiskie notikumi risinājās augusta sākumā.

Pēc Valsts statistiskās pārvaldes veiktās ceturtās tautas skaitīšanas datiem Latvijā 1935.gadā Balvos dzīvoja 379 ebreji, tas ir 18,72% no iedzīvotāju skaita. Balvu ebreji galvenokārt bija tirgotāji, nelielu veikaliņu īpašnieki. Ebreji aktīvi iesaistījās arī sabiedriskajā un politiskajā dzīvē, ņēma dalību Neatkarības karā. Ebrejiem bija savs lūgšanu nams - sinagoga, darbojās Balvu ebreju pamatskola. Gan sinagoga, gan skola Otrā pasaules kara laikā tika nodedzinātas.

Pēc nacistiskā karaspēka ienākšanas Balvos visus pilsētas ebrejus izvietoja kvartālā, kur atradās sinagoga.Balvu ebreju nošaušana sākās 1941.gada 8.augustā, tā bija piektdiena, un turpinājās nākamajā dienā.

Balvu Dzimtsarakstu nodaļas arhīvā Miršanas aktu ierakstu grāmatās ieraksti par ebreju masveidīgu nogalināšanu veikti 1941.gada 9.oktobrī, ierakstā nāves cēlonis minēts - miris. 1941.gada 9.augustā (ieraksts grāmatā) nogalināti 297 ebreji, 115 vīrieši un 182 sievietes, tai skaitā 112 bērni līdz 18 gadu vecumam, 3 nogalinātajiem bija mazāk par gadu, vecākajai sievietei 90 gadu. Dažiem nogalinātajiem nav uzrādīts gadu skaits. Domājams, ka visi nogalinātie reģistros nav uzskaitīti... Kopā ar Balvu ebrejiem tika nošauti arī 20 ebreji no Vīksnas pagasta. Viļakas apkārtnē vien nogalināti vairāk kā 500 cilvēki.

Pēc kara nošauto Balvu ebreju radinieki, kas atgriezās no evakuācijas un frontes, slepkavības vietā uzstādīja pieminekli ar uzrakstu krievu valodā: “Mūžīga piemiņa mirušajiem Balvu ebreju iedzīvotājiem, vācu okupantu nošautajiem 1941.g. 9.augustā”.

Balvu novadā Otrā Pasaules kara laikā nošauto ebreju piemiņas vietas ir Kubulu pagasta „Celmenē”; Rugāju pagasta Smilšukalnā; Ebreju holokausta piemiņas vieta pie Viļakas;  Baltinavas pagastā - pie Svātūnes ezera.

Atceroties traģisko notikumu 80.gadadienu 11.augustā aicinām apmeklēt visas piemiņas vietas un atceres pasākumu, kas notiks Viļakā.

Atmiņu fragmenti par to dienu notikumiem