Balvu Novada muzejs

Dziesma Abrenei

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 14 Jūnijs 2021

Noslēguma koncerts “Ticības dziesma” Balvu estrādē, dejo apvienotie deju kolektīvi. Fotogrāfs Jānis Šapals. No Balvu Novada muzeja krājuma.  

1996.gada jūnijā izskanēja „Dziesma Abrenei” - veltījums pirms 50 gadiem zaudētajiem Latvijas pagastiem un pirms 60 gadiem Balvos notikušajiem I.Jaunlatgales dziesmu svētkiem.

Balvu rajonā 14. un 15. jūnijā notika pasākums "Dziesma Abrenei". Pasākumu organizēja kultūras darbinieki kopā ar Abreniešu apvienību. 

14. jūnijā Baltinavas kultūras namā notika Vispasaules Abreniešu saiets “Stiprie vārdi” un etnogrāfisko ansambļu un folkloras kopu sadziedāšanās Baltinavas parkā. Vakarā Baltinavas, Šķilbēnu, Medņevas un Vecumu pagastos sākās akcija “Dziedošā robeža”, Balvu rajona etnogrāfiskie ansambļi un folkloras kopas uzstājās Baltinavas pagasta Ābelenes pilskalnā, Šķilbēnu pagasta Čukulu priedēs, Medņevas pagasta Biržos,

Vecumu pagasta Lavošniekos. No Ābelenes līdz Lavošniekiem iekurt ugunskurus, pabūt kopā un dalīties atmiņās bija aicināti padomju režīma laikā represētie un citi interesenti.

15. jūnijā Balvu estrādē notika svētku koncerts, piedalījās mākslinieciskas pašdarbības kolektīvi - kori, etnogrāfiskie ansambļi un deju grupas no Balvu, Alūksnes un Gulbenes rajona.

Kaut arī valdības līmenī tolaik runas par Abreni bija diplomātiski pieklusinātas, Balvu rajonā tauta ar savu piedalīšanos svētkos vēlreiz atgādināja par Latvijai zudušajiem Abrenes apriņķa sešiem pagastiem un pieminēja Abreni ka Latvijas daļu.

Vecākā speciāliste vēsturniece Ruta Akmentiņa.

Informācijas sagatavošanā izmantoti Balvu Novada muzeja materiāli.

Abreniešu saiets Baltinavā. Fotogrāfs Jānis Šapals. No Balvu Novada muzeja krājuma.

Izstādes “Zudušie pagasti” atklāšanā Balvu kultūras namā, spēlē Balvu mūzikas skolas koklētāju ansamblis (vad. V.Izmailovska). Fotogrāfs Jānis Šapals. No Balvu Novada muzeja krājuma.

Piemineklis Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem 1996.gada 14.jūnijā, Abreniešu saieta laikā. Fotogrāfs Jānis Šapals. No Balvu Novada muzeja krājuma.