Balvu Novada muzejs

Jaunieši pēta Ziemeļlatgales meitenes krekla darināšanas un valkāšanas tradīcijas

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 11 Novembris 2011

Ja meita būs bez villaines – teiks, ka slinka un vīra nedabūs;

Ja bez vainaga – godu zaudējusi;

Ja bez svārkiem – vasaras karstumā par tiem vispār aizmirsusi (protams – ne ejot uz baznīcu);

bet bez krekla – bez tā nu gan nevarēja nekur rādīties.

Turpinot Abrenes meitas tērpa darināšanas izpēti, muzeja darbinieki no Balviem devās uz Baltinavas novada muzeju, kur kopā ar Baltinavas vidusskolas un Baltinavas novada audēju pulciņu dalībniekiem, un „Tilžas rūķīšiem” izsekoja meitas krekla aušanas tradīcijai un pielietotajām tehnikām. Stellēs tika uzvilkts audekls, jaunieši iepazīstināja ar ticējumiem un tradīcijām, kuras bija izzinājuši no vecmāmiņām un „gudrām grāmatām”. Audēja Iveta Gabrāne deva katram rokās paturēt un izjust mājās vērpta lina siltumu no Skaidrītes Šneperes un Agneses Kašas pūra. Apbrīnojami, ka starp mums vēl ir audējas, kas saglabājušas šādu dārgumu! Linu diegi, kas būs meitas krekla pamatā, piešķirs tam īpašu vērtību. No Balvu puses darbnīcā piedalījās arī audēja Dženija Berķe, kura demonstrēja pašas austo dvieli, bet no jaunās baltinavietes Ivetas Ivanovas Balvu muzejs saņēma brīnišķīgu dāvanu – Abrenes jostas rakstā darinātu grāmatzīmi.

Projektu realizē Balvu Novada muzejs, atbalsta VKKF un LRAA.

 Mācāmies ievilkt audeklu stellēs. 

"Dīvaina lieta – šķiets"Dvieļu aušana ir Dženijas Berķes sirdslieta.