Balvu Novada muzejs

Abrenes tērpa atdzimšanas darbnīca

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 10 Novembris 2011

Turpinot VKKF un LRAA atbalstīto Balvu Novada muzeja projektu „Abrenes tērpa atdzimšanas darbnīcas”, 16.novembrī Baltinavā tikās rokdarbnieces, kam tradicionālās tautas amatu prasmes kļuvušas par sirdslietu.

Valsts svētku priekšvakarā no Balvu Novada muzeja ekspozīcijas ciemos bija atbraukusi „Austriņa”- Ivetas Gabrānes darinātā Balvu villaine, kuras rakstā viens no visvairāk izmantotajiem simboliem – Austras koks. Tāpēc villaine nes šo vārdu.

Baltinavas tekstilmākslas pulciņa jaunieši pēc iepriekšējās – jostu aušanas darbnīcas bija veikuši izpēti vecmāmiņu skapjos un iepazīstināja klātesošos ar brīnišķīgām, krāšņām jostām no vecmāmiņu pūra. Skolotājas Ivetas Gabrānes vadībā jau izstrādāti tehniskie zīmējumi un drīz taps seno jostu atdarinājumi jauniešu izpildījumā. Savukārt pulciņa dalībniece Iveta Ivanova celu tehnikā noaudusi Abrenes jostu, kuras oriģināls glabājas Latvijas Vēstures muzeja krājumā. Šī josta rotās Abrenes novada balto tērpu Balvu Novada muzeja ekspozīcijā.

Arī „Tilžas Rūķīši” bija sarūpējuši dāvanu – Nanijas un Anitas Gabrānu rokām darinātu Tilžas puišu jostu.

Nākamais solis tautas tērpa izpētē un darināšanā – meitas krekls. Šajā tikšanas reizē varēja iepazīties ar Baltinavas muzejā esošajiem paraugiem, Bleidelu ģimenes dārgumu – Latvijas Atmodas laikā darināto tērpu kā arī ar jauniešu veikto pētījumu.

Muzikālu sveicienu rokdarbniekiem bija atveduši Briežuciema „Soldanī” jaunieši. Savukārt Baltinavas muzejs saņēma jaunu „darbarīku” – digitālo diktafonu, lai seno amatu pratēju stāstus varētu iemūžināt un krāt „Ziemeļlatgales atmiņu bankā”( projektu atbalsta VKKF un LRAA).