Balvu Novada muzejs

Muzejs saņem vērtīgus dāvinājumus

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 10 Novembris 2011

Līdz ar muzeja pārcelšanos uz jaunu māju pieaugusi ne tikai iedzīvotāju interese, bet arī vēlme atbalstīt muzeju. Krājums papildināts ar vēsturiskām liecībām par novadnieku dzīvi izsūtījumā Noriļskas nometnē; ar fotogrāfiju un apliecību, kas liecina par skolu Balvos 1916.gadā; divām Jāņa Ūdra gleznām; vērtīgām pagājušā gadsimta sākumā izdotām grāmatām; seniem darba rīkiem, Goda pilsoņa A.Šnepera dzīvi un darbu raksturojošām lietām un dokumentiem.

Sakām sirsnīgu PALDIES par vērtīgajiem dāvinājumiem:

Norai Pastarei, Veltai Randerei, Kārlim un Sarmītei Cunskiem, Gittai Kovaļevskai, Andrim Keiselim, Skaidrītei Šneperei kā arī visiem ziedotājiem!