Balvu Novada muzejs

Seminārs!!!

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 07 Augusts 2013

 

Projekts „Ziemeļlatgales NVO darbības aktivizēšana”

PROJEKTA UZSĀKŠANAS SEMINĀRS  

2013. gada 12. augustā

Balvu novada muzejā, Brīvības ielā 46, Balvos

09:45-10:00

Dalībnieku reģistrācija

10:00-10:10

Semināra atklāšana Elitas Teilāne, Biedrības Balvu novada attīstības veicināšanai "SAVI" valdes priekšsēdētāja

10:10-10:20

Pašvaldības un NVO sadarbība Inta Kaļva, Balvu novada pašvaldības izpilddirektore

10:20-12:00

Lauku NVO loma vietējo teritoriju attīstības risinājumu realizēšanā Āris Ādlers, Latvijas Lauku foruma valdes loceklis Valdis Kudiņš, Latvijas Lauku foruma valdes priekšsēdētājs

12:00-12:15

Kafijas pauze

12:15-13:30

NVO un neformālo iedzīvotāju grupu loma iedzīvotāju iesaistīšanai kopienas dzīves kvalitātes uzlabošanā un sadarbības veicināšanā, kopienas filantropijas aktivitātes Alūksnes un Apes novados Dzintra Zvejniece, biedrības "Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”, nodibinājuma "Alūksnes un Apes novada fonds" valdes priekšsēdētāja

13:00-14:00

Informācija par projektu „Ziemeļlatgales NVO darbības aktivizēšana”, līguma Nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/019. Projekta mērķi, plānotās aktivitātes un ieguvumi. Rita Hrustaļova, projekta vadītāja