Atmiņas par Sibīriju

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 18 Marts 2019

Foto: Sibīrijā dzimušie Dainis un Laimonis Avotiņi.

22.martā plkst. 11.00, pieminot 1949.gada deportāciju un komunistiskā genocīda upurus, norisināsies izstādes “Atmiņas par Sibīriju’’ atklāšana Balvu Novada muzejā.

1941.gada 14.jūnijā un 1949.gada martā, daudzus Latvijas iedzīvotājus, pēc iepriekš sastādītajiem sarakstiem un  plāna, varmācīgi un bez jebkāda tiesas sprieduma, piespiedu kārtā izsūtīja no dzimtajām mājām uz Sibīriju.

1941.gada 14.jūnijā Latvijā veica specifisku padomju politisko represiju formu - iedzīvotāju piespiedu pārvietošanu jeb deportāciju. Deportācijas laikā Latvijā arestēja un izsūtīja  15 443 iedzīvotāju, tostarp sievietes, bērnus, vecus cilvēkus. No Abrenes apriņķa izsūtīja 446 cilvēkus. 

Šā gada 25.martā aprīt 70 gadi kopš 1949.gada represijām, kas bija lielākā īstenotā soda akcija padomju okupācijas laikā pēc Otrā pasaules kara. Lai īstenotu lauku kolektivizāciju un likvidētu nacionālo partizānu atbalsta bāzi PSRS Ministru Padome organizēja “kulaku” un “nacionālistu” ģimeņu masu deportācijas. 1949.gada martā no Latvijas deportēja  42 195  cilvēkus. No 25.-29.martam no Viļakas apriņķa izsūtīja 342 ģimenes - 1508 cilvēkus. Kopumā no Viļakas apriņķa izsūtīja 1696 cilvēkus. Pārsvarā iedzīvotājus no Viļakas apriņķa aizsūtīja uz Omskas apgabala Marjanovkas, Poltovkas un Šerbakulas rajoniem.

Pateicoties tam, ka pēdējo divu gadu laikā, muzejam ir izveidojusies cieša sadarbība ar daudzām deportētajām ģimenēm, ir tapusi izstāde, kas caur fotogrāfiju un atmiņu fragmentiem iepazīstina sabiedrību ar represēto cilvēku dzīves gaitām Sibīrijā. Paldies ikvienam cilvēkam, kas uzticēja muzejam savu atmiņu stāstu, fotogrāfijas un priekšmetus saistībā ar šiem vēsturiskiem notikumiem!

Izstāde Balvu Novada muzejā būs apskatāma līdz 30.aprīlim. Muzeja apmeklējums individuāliem apmeklētājiem ir par brīvu.